Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Zápisnica OVK č. 26 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - Polyfunkčný komplex Zátišie 05.04.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Rodinný dvojdom – 2RD 05.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 14814/215 v k. ú. Trnávka na Vietnamskej ulici v Bratislave 05.04.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Polyfunkčný objekt Zátišie 12 04.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie - Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD_správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 04.04.2024 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - EKO PODNIK VPS 03.04.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Zmena užívania stavby bytového domu Višňová 8, 10, 12 03.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Referent/ka pre správu ciest III. a IV. triedy 02.04.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie- Rozvoj dátového centra železničných telekomunikácií – Zvýšenie kvality bývania v objekte Trnavská cesta 25, 27 – umiestnenie chladiacich jednotiek, Bratislava, parc. č. 11276/15 28.03.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe č. 016/2024 dátum konania dražby 25.04.2024 o 10.30 hod., miesto konania dražby: priestory Aukčnej spoločnosti s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava ( objekt Vienna Gate,14. posch.., nebytový priestor č. A 261) 28.03.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Cádrova 27.03.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Stromová, UO00081, 2022 27.03.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Chata s celoročným užívaním 27.03.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - Obnova bytového domu, Sibírska 8-14 27.03.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražby , dátum konania dražby 30.04.2024. o 09:00 hod., Miesto konania dražby: Priestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o.,Podzámska 37, Hlohovec 26.03.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Oznámenie o dobrovoľnej dražby , dátum konania dražby 30.04.2024. o 09:00 hod., Miesto konania dražby: Priestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o.,Podzámska 37, Hlohovec 26.03.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Oznámenie o dobrovoľnej dražby , dátum konania dražby 30.04.2024. o 09:00 hod., Miesto konania dražby: Priestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o.,Podzámska 37, Hlohovec 26.03.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka stavebného úradu 26.03.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka špeciálneho stavebného úradu 26.03.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore