Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla ako náhrady za súčasné zdroje v SCZT Východ, Akumulácia tepelnej energie 16.05.2023 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN s parc. č. 17841/1 a 17841/5, v k. ú. Vinohrady, na Muštovej ulici v Bratislave 16.05.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 13433/1 v k. ú. Nové Mesto (Nobelova ulica v Bratislave) 15.05.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Viktora Tegelhoffa v Bratislave, z dôvodu kultúrneho podujatia na NFŠ, v termíne: 27.05.2023 - 28.05.2023 15.05.2023 Povolenie
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
Referent územného plánovania 15.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN s parc. č. 15132/4 a 15119/1 v k. ú. Nové Mesto (areál Kuchajda v Bratislave) 15.05.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
2303-2023_R_predĺženie platnosti SP- RETAIL LEASE, s.r.o., 15.05.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jiří Franěk, rok narodenia: 1946, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 30.05.2023 15.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Predĺženie rozhodnutia vo veci súhlasu na výrub drevín na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5984, 6750, k. ú. Vinohrady, na Jeséniovej ulici v Bratislave 15.05.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN s parc. č. 22001/29, v k. ú. Nové Mesto na Račianskej ulici v Bratislave 12.05.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Dražobná vyhláška , dátum konania dražby 20.06.2023 o 10:00 hod., Miesto konania dražby: Agátová 33, 841 01 Bratislava-Dúbravka (Club Penati) 12.05.2023 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/176, 12781/6, 12780/1 v k. ú. Nové Mesto (Ulica Zátišie v Bratislave) 12.05.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie - rozhodnutie- Stavebné úpravy v byte Kataríny Bačovej a Branislava Saba 12.05.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 183 ks drevín a 20m2 kríkových skupín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21968/2, 23021, 15115/141, 23022/2, 21968/1, 17090/1, 23050/1, 23051/13, 23056/188, 21968/114, k. ú. N.M. 11.05.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Beata Kováčová, rok narodenia: 1949, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 25.5.2023 10.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie-o skončení platnosti územného rozhodnutia o stavebnej uzávere „Nobelova“ 10.05.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
815_2023_5933_2022_oznamenie o zacati konania DOPOSLANIE- MAPLE Group, s.r.o. 10.05.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
územné rozhodnutie o stavebnej uzávere - K o z i a r k a 10.05.2023 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 11 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parcela č. 13669/10, 13669/3, 13669/6 v k. ú. Nové Mesto (Rožňavská ulica v Bratislave) 10.05.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Metodik školského stravovania a ekonomiky škôl 10.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore