Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zmena povolenej reklamnej stavby spojená so zmenu doby trvania reklamnej stavby na fasáde garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/18, 19, katastrálne územie Nové Mesto 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena povolenej reklamnej stavby spojená so zmenu doby trvania reklamnej stavby na fasáde garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/17, katastrálne územie Nové Mesto 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena stavby pred dokončením stavby: " Rodinný dom " na pozemkoch parc. č. 6322/3, 6322/4, 6323/2, 6323/3, 21669/5, 6323/8 a 6323/9 v katastrálnom území Vinohrady, na Vidlicovej ul. v Bratislave 10.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
GENESYS SK, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č. 2/13 Adresát si môže písomnosť prevziať do 24.01.2018 09.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania na stavbu „Obnova bytového domu“ na Družstevnej ulici č. 4, 6, 8, v Bratislave na pozemku parc. č. 11258/3 v katastrálnom území Nové Mesto 09.01.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Sibírska 53-­65 Bratislava“, na Sibírskej ul. č. 53-­65 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11777/1,/2,/3,/4,/5,/6,/7 v katastrálnom území Nové Mesto 09.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Magdaléna Búzková, rok narodenia 1960, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2018 09.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 09.01.2018 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11723/34, k. ú. Nové Mesto, na ulici Za Kasárňou v Bratislave 09.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín - 2 ks smrekov obyčajných a 1 ks smreka pichľavého, rastúcich na pozemkoch registra č.p. 6226/1, 6226/2, 6227, k.ú. Vinohrady 09.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Katarína Morávková, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č.619Adresát si môže písomnosť prevziať do 24.01.2018 09.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
T&D Financial Slovakia, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 78 Bratislava v kancelári č. 503, Adresát si môže písomnosť prevziať do 24.01.2018 09.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
NORTHLINE, spol. s.r.o.,písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č.416. Adresát si môže písomnosť prevziať do 24.01.2018 09.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Karol KMEŤO, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č.215 adresát si môže písomnosť prevziať do 24.01.2018 09.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ľudovít Horváth., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č. 516,adresát si môže písomnosť prevziať do 24.01.2018 09.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Novostavba rekreačnej chaty, Vtáčnik v Bratislave k. ú. Vinohrady 09.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Garáž - odstránenie stavby, Jaskový rad v Bratislave k. ú. Vinohrady 09.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
GENESYS SK, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č.213 adresát si môže písomnosť prevziať do 24.01.2018 09.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Novostavba rodinného domu - zmena stavby pred dokončením, Vidlicová ul. v Bratislave k. ú. Vinohrady 09.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.A 53/2017,dátum konania dražby 20.02.2018 o 11.00 hod., miesto konania dražby: Zasadacia miestnosť na prízení, vstup cez č. dverý 1, Konventná 5, Bratislava 09.01.2018 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore