Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie zámeru vyhlásit' / zrušiť ochranu chránených stromov v rámci prehodnocovania národnej sústavy chránených stromov 09.01.2020 Rôzne oznamy
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Adriána Vaškovičová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanislav Maceják, rok narodenie 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
František Nagy, rok narodenie 1953, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanislav Maceják, rok narodenie 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
František Nagy, rok narodenie 1953, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.01.2020 09.01.2020
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 567 m2 náletových krovín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18157/7, 18162/7, k. ú. Vinohrady, na Bellovej ulici v Bratislave 09.01.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19397/13, k. ú. Vinohrady, na Olivovej ulici v Bratislave 09.01.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Nadstavba bytového domu, Závodníkova ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 09.01.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekreačný objekt, Sovia ulica, Vtáčnik v Bratislave, k. ú. Vinohrady 09.01.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Martin Zuppa, rok narodenie 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Ábel, Rok narodenia 1955, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Patrik Cesnek, rok narodenia 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Re-Da SK, s.r.o, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529, adresát si môže písomnosť prevziať do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Tomáš Vass, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 116, adresát si môže písomnosť prevziať do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Gašparovič, Rok narodenia 1972, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
GENESYS SK, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.213, termíne do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Olja Markuš-Peckovská, rok narodenia 1989, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Katarína Pristášová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Miloš Červeňák, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore