Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Upovedomenie o stavebnom konaní v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby - Rekonštrukcia a prístavba rekreačnej chaty 20.05.2024
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Stavebné úpravy v byte Kataríny Bačovej a Branislava Saba 20.05.2024 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - echo Briežky – 3 rodinné domy, Bratislava-Nové Mesto 20.05.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Vladimír Galamboš 20.05.2024 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Račianska 16.05.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Peter Kerdík, rok narodenia: 1972, Mária Kerdíková, rok narodenia: 1972, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 01.06.2024 16.05.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení spisového materiálu - Rekonštrukcia bytov 8. a 10. Vajnorská 16 15.05.2024
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Letícia Šubová, rok narodenia: 2003, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 31.05.2024 15.05.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Letícia Šubová, rok narodenia: 2003, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 31.05.2024 15.05.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Letícia Šubová, rok narodenia: 2003, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 31.05.2024 15.05.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Rozhodnutie - Obnova bytového domu 15.05.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Jeséniova 15.05.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – oznámenie - Rekonštrukcia rozvodov a výťahov v bytovom dome Teplická 1, 3, 5 v Bratislave 15.05.2024 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci referátu sociálnych vecí 14.05.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Tomáš Vass, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.116 v úradných hodinách, do 25.05.2024 09.05.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Michal Bejtic, rok narodenia:1981, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 25.05.2024 09.05.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe , dátum konania dražby 04.06.2024 o 9:00 hod., Miesto konania dražby: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811 01Bratislava 09.05.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Martin Argaláš, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 811 07 Bratislava, v kancelárii č. 526 v úradných hodinách, do 23.05.2024 07.05.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5975/2 v k. ú. Vinohrady na Bárdošovej ulici v Bratislave 07.05.2024 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Róbert Skaličan, rok narodenia:1971, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 23.05.2024 07.05.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore