Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o dražbe Zn. 3252016/3, dátum konania dražby 20.07.2018 o 12.00 hod., 3252016/4 ,dátum konania dražby 20.07.2018 o 11.30 hod., Miesto konania dražby: zasadacia spoločnosť IP development,s.r.o., Elektrárenska 4 Bratislava 3 IP centrum blok A 22.06.2018 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 6 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11312/2 v kat. ú. Nové Mesto, v areáli základnej školy 22.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Nadstavba administratívno – skladového komplexu, Rožňavská 17 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 21.06.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Prístavba a prestavba rodinného domu a stavba záhradného altánku – dodatočné stavebné povolenie, Považská č. 31 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.06.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mária Kvardová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.07.2018 20.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín, rastúcich na pozemku reg. "C" KN p. č. 19598, k. ú. Vinohrady v lokalite Železná studnička 20.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Drahomír Polný, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.07.2018 20.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Magdaléna Búzková, rok narodenia: 1960, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.07.2018 20.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu, Pluhová 17 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.06.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 8 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 5647/23, 5644/1, 5643, k. ú. Vinohrady na Magurskej ulici v Bratislave 20.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Novostavba rodinného domu Pluhová“, na ul. Pluhová 64, na pozemku parc. č. 12818/1, 12818/2 a prípojka NN aj na pozemku parc. č. 12830 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.06.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Samirah Mária Sarközi, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.07.2018 19.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Simon Scholtz, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.07.2018 19.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanislav Vataha, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.07.2018 19.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rastislav Turcár, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.07.2018 19.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Miroslav Pokorný, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.07.2018 19.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ivan Draho, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.07.2018 19.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Milan Lasky, rok narodenia 1962, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.07.2018 19.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Godric SK s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 405 Adresát si môže písomnosť prevziať do 04.07.2018 19.06.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Stanová hala v areáli KSP, s.r.o. Vajnorská 135 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 19.06.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore