Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Fond na podporu športu

0091_
Názov projektu
: Revitalizácia športoviska Pionierska

Číslo projektu: 2021/004-91

Výška poskytnutého príspevku: 134 390,25 EUR

Celková suma projektu: 353 658,55 EUR

Poskytovateľ fin. príspevku: Fond na podporu športu (https://www.fondnapodporusportu.sk/)

Stručný popis projektu: Športovisko Pionierska je situované v urbanizovanom prostredí zástavby bytových domov a občianskej vybavenosti v MČ Bratislava-Nové Mesto pod ulicou Pionierska. V bezprostrednom okolí sú tri MŠ, jedna ZŠ a centrum voľného času. Navrhované riešenie rekonštrukcie a výstavby športoviska vychádza z potrieb samotných školských zariadení, športových klubov pôsobiacich v mestskej časti a v centre voľného času a tiež od obyvateľov, ktorým bude športovisko slúžiť na voľnočasové aktivity. Koncepčne sa jedná o vnútro-blokové mestské športovisko, ktoré zahŕňa: 1. Ihrisko A - basketbal, volejbal, 2. Ihrisko B - futbal, basketbal, 3. Multifunkčné ihrisko C ako aj ďalšiu športovú infraštruktúru. Okrem povrchových úprav športových plôch projekt rieši verejný mobiliár, sadové úpravy i celkový koncept priestoru.

Doba realizácie projektu:

08/2021-05/2022

Informácia:

Projekt a jeho výstupy boli podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu športuPosledná aktualizácia: 04.06.2024 11:43
Hore
Hore
Hore