Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

EKO - podnik verejnoprospešných služieb


Halašova 20
832 90
Bratislava
tel: +421 2 4437 3920
www: www.ekovps.sk

Riaditeľ: 
e-mail: sekretariat@ekovps.sk

Prezentácia o investičnom zámere nového EKO-podniku zo dňa 13.05.2021
 

Základné úlohy

 • Vykonáva zimnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. Kategórie, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov.
 • Vykonáva letnú údržbu miestnych komunikácii III. A IV. Kategórie , verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre chodcov.
 • Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi.
 • Zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu.
 • Zabezpečuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad.
 • Zabezpečuje zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
 • Zabezpečuje vyberanie žúmp, septikov, a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré tvoria súčasť vlastných prevádzok, alebo s prevádzkou súvisia.
 • Vykonáva správu a údržbu zverených obecných zariadení.
 • Vykonáva správu a údržbu zverených obecných plôch.
 • Zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu kultúrno-rekreačno-športového chrakteru v areáli Kuchajda.
 • Vykonáva výstavbu, správu a údržbu zverenej verejnej zelene.
 • Vykonáva správu a údržbu Tržnice.
 • Vykonáva vnútropodnikové služby v oboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalácie, elektroinštalácie, stolárstvo, záhradníctvo a autoopravárenstvo.
 • Prevádzkujeme lanovú dráhu a dopravu lanovej dráhy Bratislava – Železná studnička.

Ďalšie dôležité kontakty


Stredisko detských ihrísk, areálu Kuchajda a údržby
telefón: 02/44 259 920

Stredisko údržby verejnej zelene
telefón: 02/55 423 689

Stredisko dopravy
telefón: 02/44 250 189

Stredisko Tržnica
telefón: 02/55 425 945

Lanová dráha
telefón: 02/54 792 503


Výkaz činností - odkaz na stránku: EKO podnik verejno prospešných služieb

 

 
Hore
Hore
Hore