Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Poskytovanie dotácií

Čo vybavíte

ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
Rokovací poriadok Dotačnej komisie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Žiadosť môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Poskytovanie nenávratných dotácií (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty), Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie) Žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží žiadosť miestnemu úradu na tlačive zverejnenom na našej stránke.

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Zmluvy so subjektami, ktorým bola poskytnutá dotácia
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií
Prehľad žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté finančné dotácie

Zoznam žiadostí o dotáciu si môžete pozrieť aj cez elektronickú službu Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

 


Vytvorené: 11.01.2012 10:13, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore