Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Poskytovanie dotácií

Čo vybavíte

ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 ako vyplýva zo zmien a doplnení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018, všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Rokovací poriadok Dotačnej komisie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Žiadosť môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Poskytovanie nenávratných dotácií (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty), Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať
  • písomnou formou alebo osobne na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie) Žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží žiadosť miestnemu úradu na tlačive zverejnenom na našej stránke.

Uznesením Miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 20/04  zo dňa 20.01.2021 neboli vyčlenené finančné prostriedky na poskytovanie dotácií z rozpočtu mestskej časti v roku 2021 a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie spôsobenej výskytom pandémie koronavírusu COVID-19.
Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Zmluvy so subjektami, ktorým bola poskytnutá dotácia
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií
Prehľad žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté finančné dotácie

Zoznam žiadostí o dotáciu si môžete pozrieť aj cez elektronickú službu Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Eva Chalániová 
kancelária č. 206/2. poschodie
telefón: 02/49 253 207
e-mail: eva.chalaniova@banm.sk

 


Posledná aktualizácia: 28.12.2022 13:04
Hore
Hore
Hore