Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Dane


Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň z nehnuteľností - informácia
Miestny poplatok za rozvoj

Vrátenie pomernej časti dane

Žiadosť môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Vrátenie pomernej časti dane (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty), Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Žiadosť môžete podať

  • elektronicky cez elektronickú službu Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty) Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať.
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Žiadosť môžete podať

  • elektronicky cez elektronickú službu Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok  (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty) Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať.
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 


Posledná aktualizácia: 24.10.2023 17:06
Hore
Hore
Hore