Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nehnuteľnosti


Obecné byty
Prenájom nehnuteľností
Kúpa nehnuteľností
Výmaz záložného práva k bytu

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
 
Žiadosť môžete podať:


Vytvorené: 11.01.2012 10:50, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore