Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nehnuteľnosti


Obecné byty a nebytové priestory
Prenájom nehnuteľností
Kúpa nehnuteľností
Výmaz záložného práva k bytu

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Žiadosť môžete podať:
  • elektronicky cez elektronickú službu Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty), Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 


Vytvorené: 11.01.2012 10:50, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore