Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Čo vybavíte

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách, ktoré majú byť použité v rámci Slovenskej republiky. Pre potreby využitia listiny v cudzine je potrebné sa obrátiť na notársky úrad.
Mestská časť zodpovedá za to, že fyzická osoba sa podpísala na listine alebo uznala podpis za svoj vlastný. Nezodpovedá však za obsah a formálnu správnosť samotnej listiny. Mestská časť zodpovedá za to, že kópia osvedčenej listiny sa zhoduje s predloženým originálom listiny. Neosvedčuje obsah ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Čo potrebujete
  • Platný doklad totožnosti :
    - občiansky preukaz
    - cestovný doklad
    - v prípade cudzinca cestovný doklad, ID karta, povolenie na pobyt
  • Listinu, na ktorej má byť podpis osvedčený.
  • Splnomocnenie
  • Čestné vyhlásenie
Tlačivo je na požiadanie k dispozícii v úradnej miestnosti.

Správny poplatok platný od 1. 1. 2018 (v eurách)*:
Osvedčenie podpisu na listine (za každý jeden podpis) 2,00
Osvedčenie podpisu na listine (za každý podpis, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť - zviazanie voľných listov dokumentu trikolórou) 2,50
Osvedčenie fotokópie listiny v slovenskom jazyku (za každú jednu aj začatú stranu A4) 2,00
Osvedčenie fotokópie v českom jazyku (za každú jednu aj začatú stranu A4) 3,00

* Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti v úradnej miestnosti v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Anna Zachová
prízemie, číslo dverí: 11
telefón: 02/49 253 261
e-mail: anna.zachova@banm.sk
 


Vytvorené: 11.01.2012 09:56, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore