Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Záber verejného priestranstva

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako vlastník alebo správca verejného priestranstva vydáva súhlas s užívaním verejného priestranstva za konkrétnym účelom.

Za verejné priestranstvo sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, na ktorých nie je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto spravidla rozhodne vo veci do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.

Tlačivá

Informácie v prípade poškodenia plynárenských zariadení:


Žiadosti môžete podať:

  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 32
  • osobne na podateľni miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  • elektronicky so zaručeným overeným elektronickým podpisom do elektronickej schránky cez ústredný portál verejnej správy.


Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  


U koho vybavíte

Mgr. Jana Rafajdusová
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 708
e-mail: jana.rafajdusova@banm.sk

Ing. Soňa Onderčinová
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.skPosledná aktualizácia: 02.07.2024 14:22
Hore
Hore
Hore