Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Podnikanie


Zriadenie prevádzky a čas prevádzky
Zriadenie trhového miesta a predaj
Ďalšia podnikateľská agenda

Žiadosť môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty) 
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Súvisiace nariadenia: 


Vytvorené: 11.01.2012 10:14, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore