Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Podnikanie


Zriadenie prevádzky a čas prevádzky
Zriadenie trhového miesta a predaj
Ďalšia podnikateľská agenda

Žiadosť môžete podať:

Súvisiace nariadenia: 


Vytvorené: 11.01.2012 10:14, Borčin Ján