Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ďalšia podnikateľská agenda

Čo vybavíte

  • Záväzné stanovisko k začatiu činnosti – zaobchádzaniu s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  • Stanovisko k začatiu činnosti – zaobchádzaniu s omamnými a psychotropnými látkami (zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch)
  • Osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov vykonávajúcich činnosti na  úseku rastlinnej a živočíšnej výroby a zrušenie predmetného osvedčenia (zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov)
  • Súčinnosť pri riešení sťažností občanov na obchodné prevádzky a prevádzky služieb
Čo potrebujete Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Ing. Andrea Kutarňová
kancelária č. 315/3. poschodie
telefón: 02/49 253 216
e-mail: andrea.kutarnova@banm.skVytvorené: 11.01.2012 10:25, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore