Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zriadenie prevádzky a čas prevádzky

Čo vybavíte

Ohlásenie o zriadení a zrušení prevádzky a ohlásenie prevádzkového času prevádzok obchodu a služieb

Úplné znenie - Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14. februára 2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30. 06. 2017 a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2020 zo dňa 23. 09. 2020

Od 01. mája 2017 mestská časť už nie je oprávnená vydávať pre jednotlivé prevádzky obchodu a služieb individuálne povolenia prevádzkového času stanoveného nad rámec prevádzkového času povoleného VZN č. 2/2017 v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovatelia prevádzok obchodu a služieb sú povinní určiť prevádzkový čas svojej prevádzky v súlade s časom predaja v obchode a prevádzkach služieb podľa tohto VZN.

Oznámenie môžete podať:
Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie) Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Ing. Andrea Kutarňová
kancelária č. 315/3. poschodie
telefón: 02/49 253 216
e-mail: andrea.kutarnova@banm.sk

 


Posledná aktualizácia: 02.09.2022 08:20
Hore
Hore
Hore