Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Objednávka - zber elektroodpaduUPOZORNENIE: Súčasťou zberu elektroodpadu nie sú televízory a monitory. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
*Udeľujem prevádzkovateľovi ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 37935836, zastúpeným sprostredkovateľom mestská časť Bratislava-Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00603317, súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti na účel zabezpečenia zberu elektroodpadu z domácností v územnom obvode sprostredkovateľa, a to na dobu 3 mesiacov odo dňa udelenia tohto súhlasu.

**Potvrdzujem, že som ako dotknutá osoba bola informovaná o mojom práve tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@envidom.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, resp. zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu sprostredkovateľa: zodpovednaosoba@banm.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla sprostredkovateľa: mestská časť Bratislava-Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava.

Podmienky prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú sprístupnené dotknutým osobám na webovom sídle prevádzkovateľa:
http://www.zberelektroodpadu.sk/download/Informacia_OOU_ZBERELEKTROODPADU.pdf.

Podmienky sprostredkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú sprístupnené dotknutým osobám na webovom sídle sprostredkovateľa: https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
 


Posledná aktualizácia: 15.03.2019 08:58
Hore
Hore
Hore