Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Záhradná chatka, ul. Na Koziarke v Bratislave, k. ú. Vinohrady 20.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zmena lehoty na dokončenie stavby – odpoveď: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“, na bytovom dome so súpisným č. 52, na pozemkoch parc. č. 11404 a 11402, v katastrálnom území Nové Mesto 20.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Gabriel Gurin, rok narodenia: 1959, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.03.2019 20.02.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15123/26 a 15123/117 v k. ú. Nové Mesto, v areáli bývalých tenisových kurtov v Bratislave 20.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Bar a iventový priestor Nová Cvernovka, Račianska 78 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Novostavba RD, Krahulčia ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 20.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 19.02.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Anatolii Stacenko, rok narodenia: 1949, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.03.2019 18.02.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Kalinčiakova 2-4, Bratislava“ so súp. č. 115, na pozemku parc. č. 11275 v katastrálnom území Nové Mesto 18.02.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Miloš Huléni, rok narodenia: 1963, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.03.2019 18.02.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Ábel, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 526, adresát si môže písomnosť prevziať do 04.03.2019 18.02.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - „INS FTTH BA Odborárska“, na uliciach Odborárska a Nobelova, a pod nespevnenými a spevnenými plochami medzi bytovými domami Odborárska – Trojdomy – Nobelova, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 18.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie obvodového plášťa a oprava balkónov bytového domu Pri Bielom kríži 1,3,5“, so súpisným č. 1147, na pozemku parc. č. 13169/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prestavba a prístavba rodinného domu – zmena stavby pred dokončením/dodatočné povolenie/, Novinárska 3 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 18.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom „Vila Roličky 3“, Vtáčnik - Roličky v Bratislave, k. ú. Vinohrady 18.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dvojdom M, Vtáčnik - Roličky v Bratislave, k. ú. Vinohrady 18.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dvojdom S, Vtáčnik - Roličky v Bratislave, k. ú. Vinohrady 18.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu – zmena 2, Pluhová 17 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 18.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Statická sanácia bytového domu Klenová 9“, na pozemku parc. č. 19470/189 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu na rok 2019, 2020, 2021 - PRÍJMY a VÝDAVKY, Návrh kapitálových výdavkov na roky 2019-2021 18.02.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore