Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Zámer na predaj pozemkov registra “C“ KN, v k.ú. Nové Mesto, evidovaných na LV č. 5567, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 11.04.2024 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer schváliť nájom kancelárie č. 401 o výmere 14,5 m2 nájomcovi Centrum včasnej intervencie, n.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava 11.04.2024 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Stavebné úpravy v byte č. 109 10.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním a opatrení na susedných pozemkoch - Rodinný dvojdom Lopúchová 10.04.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním - Rodinný dom - Lopúchová 10.04.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - dooznámenie - Polyfunkčný komplex Zátišie 10.04.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - SO 01 Úprava distribučného rozvodu NN Jaskový rad, Bratislava 10.04.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 11 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 12 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 13 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 14 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 15 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 16 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 10 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 9 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 8 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 7 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 6 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 5 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 4 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 08.04.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore