Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Mária Sarközoivá, rok narodenie: 1962, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 10.05.2019 25.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Tibor Gérecz rok narodenie: 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 10.05.2019 25.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Johann Fadlalla, rok narodenie: 1992, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 10.05.2019 25.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Gregorovič, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.05.2019 24.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Gregorovič, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.05.2019 24.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Branislav Andel, rok narodenie: 1957, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.05.2019 24.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Iveta Kolesníková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.05.2019 24.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Phi Hung Nguyen, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.05.2019 24.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
MUDr. Michal Gurka, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.05.2019 24.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Spevnená komunikácia - Cesta z cestných panelov“ v lokalite Koziarka v Bratislave, na pozemku parc.č. 4530, katastrálne územie Vinohrady 24.04.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 8 ks drevín a 1 ks krovitého porastu rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 15140/7, 15140/14, k. ú. Nové Mesto, na ulici Trnavská cesta v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 3006, k. ú. Dúbravka a na pozemku registra „C“ KN parc. 1112/1, k. ú. Dúbravka na ulici Pri kríži v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 15 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 15140/14, k. ú. Nové Mesto, na ulici Trnavská cesta v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu, Pri Dynamitke č. 6 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 23.04.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prístavba bezbariérového prístupu k rodinnému domu, Matúškova 5a v Bratislave, k. ú. Vinohrady 23.04.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Do termínu volieb do Európskeho parlamentu sa nesmú meniť názvy ulíc ani číslovanie stavieb 23.04.2019 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská č. 1,3,5,7, Bratislava – plynová kotolňa“, v bytovom dome so súp.č. 1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 17.04.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 005 NFŠ Nákupná pasáž – maloobchodné zariadenia viažuce sa na funkciu, služobné byty a malé ubytov. zariadenia cestovného ruchu 17.04.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ľubor Liatava, Rok narodenia 1946, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.05.2019 17.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Karolína Merašická, Rok narodenia 1984, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.05.2019 17.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore