Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Výzva účastníkom konania na vyjadrenie - „Bytový dom – Rezidencia MEDICI“, na pozemkoch parc. č. CKN 19470/341, 19470/342; s technickou a dopravnou infraštruktúrou na parc. č. CKN 19470/249, 19470/1, 19470/71, 19470/8,22306/1, k.ú. Vinohrady, Vlárska ul. 23.10.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 01 Prístupová komunikácia, ktorý je súčasťou stavby: “ Obytná zóna Nobelova“ 23.10.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Administratíva, sklad, vzorkovňa a distribúcia – MP KOVANIA“ na Bojnickej ul. č. 10 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13608/4, 13608/25, 13608/70 a 13608/111 v katastrálnom území Nové Mesto 22.10.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Patrik Cesnek, rok narodenia 1974 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.11.2018 22.10.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Libuše Soósová, rok narodenia 1964 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.11.2018 22.10.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu a ostatné súvisiace práce Sibírska ulica č. 7,9,11 v Bratislave„ na pozemkoch parc. č. 11918/5, 11919/1, 11919/2 v katastrálnom území Nové Mesto na Sibírskej ulici v Bratislave 22.10.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
STRATUS, s.r.o. , písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 06.11.2018 22.10.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Tekely, rok narodenia 1970 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.11.2018 22.10.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ladislav Virág, rok narodenia 1962 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.11.2018 22.10.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Juraj Kovács, rok narodenia 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.11.2018 19.10.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Taun Ngo Minh, rok narodenia 1990, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.11.2018 19.10.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
"Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie", parc. č.: 11962/1, 11903/287, 11903/4, 11903/1, 11903/4, 11903/285, 11903/290, 11903/5, 11903/209 a 11903/208, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 18.10.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predloženie odvolania - stavebné úpravy v byte č. 51 na 1. p. bytového domu súp. č. 1149 na ul. Pri Bielom Kríži č. 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.10.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„REKREAČNÁ CHATA - NOVOSTAVBA“ v lokalite Vtáčnik, na pozemkoch parc. č. 18052/12, 18052/74 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.10.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby "Bratislava_Hattalova-1977BR, optické pripojenie" Miesto stavby: na pozemkoch reg. C parc. č.: 12795/20, 12782/2, 12780/1 a reg. E. parc. č: 21968/1 katastrálne územie Nové Mesto 18.10.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní konania - zmena projektovej dokumentácie stavby, zmena podkladov „Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava“ na pozemkoch par. č. 12082/1, 12082/6, 12082/7, 12082/8 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.10.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ján Sendrey, rok narodenia 1985, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.11.2018 17.10.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Johan Fadlalla, rok narodenia 1992, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.11.2018 17.10.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Richard Holý, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 510 Adresát si môže písomnosť prevziať do 01.11.2018 17.10.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Tomáš Vass, rok narodenia 1986, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.11.2018 17.10.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore