Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Obnova BD Royova 22“, súpisné číslo 2931, na pozemkoch parc. č. 4567/7 a č. 5467/29 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave„Obnova BD Royova 22“, súpisné číslo 2931, na pozemkoch parc. č. 4567/7 a č. 5467/29 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislav 13.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Richard Lauko, rok narodenia: 1978, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 27.11.2019 12.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Anatolii Stacenko, rok narodenia: 1949, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 27.11.2019 12.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Uhrin, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 27.11.2019 12.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vlastimir Blažek, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 27.11.2019 12.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra ,,C“ KN parcela č. 12727/46 v kat. ú. Nové Mesto, na Riazanskej ulici 12.11.2019 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Vlatko Nasadi, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 27.11.2019 12.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra ,,C“ KN parcela č. 15123/13 v kat. ú. Nové Mesto, na Bajkalskej ulici 12.11.2019 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny, rastúcej na pozemku registra „E“ UO parcela č. 4770/2 v kat. ú. Nové Mesto na ul. Cesta na Senec 12.11.2019 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Adriana Lengelová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 27.11.2019 12.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Duc Anh Le písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 27.11.2019 12.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Napojenie na verejnú vodovodnú sieť“ v bytovom dome na ulici Pionierska 13 v Bratislave na pozemku parc. č. 12101, vodovodná prípojka na pozemkoch parc. č. 12100/140 a 22005/17 v katastrálnom území Nové Mesto 11.11.2019 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom LE FAN,“ na ul. Vajnorská, na pozemkoch parc. č. 13635/3, 13634/1 a 13634/2 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 07.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom LE FAN – VNK a TS,“ na ul. Vajnorská, na pozemku parc. č. 13635/3 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 07.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňova 8“ na pozemku parc. č. 5930/14 a odstavných státí na pozemku parc. č. 5390/1 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 07.11.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6166 v k. ú. Vinohrady na Boskovičovej ulici v Bratislave 07.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCEHO ODDELENIA SPRÁVY MAJETKU A VNÚTORNEJ SPRÁVY 07.11.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o II. opakovanej dražbe DDr.037/2018 Miesto konania dražby - v priestoroch Hotela SPECTRUM, Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Tranava. Čas dražby: 10.30 hod. 06.11.2019 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Olja Markuš-Peckovská, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 21.11.2019 06.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Milan Lasky, rok narodenia: 1962, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 21.11.2019 06.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore