Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22773/1, k. ú. Nové Mesto, na ulici Za kasárňou 42 v Bratislave 01.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5480/22, k. ú. Vinohrady, na Ďurgaľovej ulici v Bratislave 01.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Novostavba bytovej budovy s 15 BJ Mierová kolónia, Olbrachtova, Bratislava“ , k. ú. Nové Mesto v Bratislave 01.12.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 43 ks drevín a 2 ks krovitých porastov s plochou 25 m2 rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6688/1, 6688/2, 6710/22, k.ú. Vinohrady, na Suchej ulici v Bratislave 30.11.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"Dovybavenie rodinného domu –garážový prístrešok“, na ulici Malagova 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 4466/17 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 30.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub súvislých krovitých porastov s plochou 400 m2 a 250 m2 rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21229/71, k. ú. Vinohrady, na Tupého ulici v Bratislave 30.11.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „E“ OU parc. č. 11258/2, k. ú. Nové Mesto, na Družstevnej ulici v Bratislave 30.11.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Thierry Ebam, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 517 adresát si môže písomnosť prevziať do 15.12.2020 30.11.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12290/1 v k. ú. Nové Mesto (Vajnorská ulica v Bratislave) 30.11.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Doboni Vasiliy, rok narodenie: 1993, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 15.12.2020 30.11.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 6 ks drevín a 85 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 7213/1, 7214, k. ú. Vinohrady, na ulici Jaskov rad v Bratislave 30.11.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Oporné múry“ na pozemku parc. č. 18052/28 v katastrálnom území Vinohrady na Sovej ulici v Bratislave 30.11.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5793/1, k. ú. Vinohrady, na Bárdošovej ulici v Bratislave 30.11.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 9 ks drevín a 6 krovitých porastov rastúcich na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č.19470/26, 19470/29, 19470/30, 19465/44, k. ú. Vinohrady a pozemku registra „E“ UO parc. č. 19431, k. ú. Vinohrady, Vlárska ul. 30.11.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19470/383, k. ú. Vinohrady, na Vlárskej ulici v Bratislave 27.11.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"Obytný súbor GRAND KOLIBA" na pozemkoch parc.č. 4842, 4832, 4828, 4829, 4845/1, 4845/8, 4845/9, 4824/1, 4824/36, 4824/4, 4824/33, 4824/34 v katastrálnom území Vinohrady, ul. Frankovská v Bratislave 27.11.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Stavebné úpravy garáží pre DHZ Bratislava-Staré Mesto“ na Žilinskej ulici 1, na pozemku parc. č. 7592/24 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 26.11.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jozef Jombík, rok narodenie: 1976, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 11.12.2020 26.11.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19020/1, k. ú. Vinohrady, na Horskej ulici v Bratislave 26.11.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Ladislav Nagy, rok narodenie: 1977, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 11.12.2020 26.11.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore