Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Bytový dom Biely kríž 12.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lektor nemeckého jazyka v materskej škole 12.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent koordinátora Komunitného centra 11.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Ábel, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 526, adresát si môže písomnosť prevziať do 25.12.2018 10.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
FROZEN NR s.r.o, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 528, adresát si môže písomnosť prevziať do 25.12.2018 10.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Radko Bílik, rok narodenia 1971, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.12.2018 10.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Roman Bednár, rok narodenia 1971, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.12.2018 10.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Benjamin Angermayer, rok narodenia 1989, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.12.2018 10.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jakub Kanišák, rok narodenia 1994, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.12.2018 10.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Výmena výťahov bytového domu na Račianskej 79 10.12.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Polyfunkčný bytový dom Račianska 07.12.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ľudovít Horváth, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 516, adresát si môže písomnosť prevziať do 19.12.2018 04.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pozvánka na 1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 03.12.2018
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Tomáš STEINER , písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 432, 4. poschodie, adresát si môže písomnosť prevziať do 18.12.2018 03.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Gábor, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 320, adresát si môže písomnosť prevziať do 18.12.2018 03.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava“, v budove pre školstvo so súp. č. 3113, na pozemkoch parc. č. 1297/2,4,15,16,17,18,50,52, v katastrálnom území Ružinov, v areáli základnej školy na Borodáčovej ul. č. 2 v Bratislave 30.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Prestavba a prístavba rodinného domu, Jaskový rad č. 19 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 30.11.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušení konania: „Rekonštrukcia podkrovia obytného domu, Legionárska 5, Bratislava“ na pozemku parc. č. 10383 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto 30.11.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO – 03 Komunikácie, chodníky, spevnené plochy “ na Račianskej 20/A v Bratislave na pozemku parc.č.11462/1 a 11462/43 katastrálne územie Nové Mesto v rámci stavby „Nadstavba bytového domu Račianska“ v Bratislave 30.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore