Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej výstavbe - odpoveď miesto Vínna, parcela č.4764/10; KN C, k. ú. Vinohrady 16.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Jednoduché ubytovacie zariadenie pre cestovný ruch, Račianska 69/B v Bratislave, k.ú. Nové Mesto 15.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko vo veci zmeny účelu užívania priestorov v objekte na Mikovíniho 2 v Bratislave, parc.č. 11903/7, k. ú. Nové Mesto 15.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Jestvujúci objekt – administratívna budova“, so súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 15.02.2018 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekreačný objekt, Briežky v Bratislave, k. ú. Vinohrady 15.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Vyhlásenie verejného opisu veci, 1 ks pánsky horský bicykel nezistenej značky a typu, modrej farby PZ vyzýva oprávnenú osobu, aby sa prihlásil na útvare Obvodného oddelenia PZ Bratislava Nové Mesto východ, Vajnorská ul. č. 25 v termíne do 01.03.2018 14.02.2018 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Reklamná stavba, pôvodne povolená rozhodnutím č. Star-1450/2009/Zb zo dňa 19.6.2009, platným do 15.9.2019 na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9/A, 9/B v Bratislave 14.02.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Úprava krovu rodinného domu – zmena dokončenej stavby, Horská č. 3 – Byt č. 2 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 13.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy – zobytnenie časti podkrovia na ulici Jiskrovej č. 3 v Bratislave a realizácia výťahu“ v bytovom dome, súpisné č. 5, na pozemkoch parc. č. 10389/1 a 10390/1, v k. ú. Nové Mesto, na Jiskrovej ul. č. 1-3, vo vchode č. 3, v Bratislave 13.02.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6362/1 a 6363/ v k. ú. Vinohrady na ul. Jaskový rad v Bratislave 13.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Jógové štúdio – zmena účelu využitia stavby, Polyfunkčný bytový dom, Račianska č. 1/B, 1. NP - nebytový priestor č. 36 , k. ú. Nové Mesto 13.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom G – zmena stavby pred dokončením, Cesta na Ahoj v Bratislave, k. ú. Vinohrady 13.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Nadstavba bytového domu Račianska, Račianska 20 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 09.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o opakovanej dražbe, dátum konania dražby 28.02.2018 o 10.00 hod., miesto konania: Notársky úrad JUDr. Marta Pavlovičová, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava 08.02.2018 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami, Koliba - Chrasťová ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 08.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom – VILA STRÁŽNA, Strážna ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 07.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinné domy VINOHRADIS, Vtáčnik – Tupého ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 06.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie zmeny územného rozhodnutia - Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava, Polyfunkčný bytový dom C 06.02.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ľudovít Horváth, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelári č.516 Adresát si môže písomnosť prevziať do 20.02.2018 05.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekreačná chata – rekonštrukcia a dostavba, Laurotová ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 02.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore