Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - „3 radové rodinné domy A, B, C“ na Tupého ulici, na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4864/11, 4864/12, 4864/13, 4864/14, 4864/15, 4864/16 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 03.03.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nový Istropolis – stanovisko k návrhu rozsahu hodnotenia 02.03.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
EURORELAX PLUS, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, 404, adresát si môže písomnosť prevziať do 17.03.2021 02.03.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Money Service SK, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, 529, adresát si môže písomnosť prevziať do 17.03.2021 02.03.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Dominik Hromkovič, rok narodenie: 1994, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.03.2021 02.03.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavel Cicka, rok narodenie: 1976, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 13.03.2021 26.02.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Vajnorská 69 – 73“ v Bratislave, na pozemku parc. č. 12288, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 26.02.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica LTE a GSM BA_BKR_A“ - na streche existujúcej polyfunkčnej budovy so súpisným číslom 1572, na ul. Račianska č. 72, na pozemku parc. č. 13196/8, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.02.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica LTE a GSM siete BA_VJN_B“ - na streche bytového domu so súpisným číslom 3062, na ul. Budyšínska č. 20, na pozemku parc. č. 11505, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.02.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
IRRe s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, 404, adresát si môže písomnosť prevziať do 13.03.2021 26.02.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Štefan Bartos, rok narodenie: 1992, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 13.03.2021 26.02.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica LTE a GSM siete BA_JEL_A“ - na streche bytového domu so súpisným číslom 2870, na ul. Jelšová č. 9, na pozemku parc. č. 5489/1, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 26.02.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia zn.: 19205/3382/2018/ZP/KOLP z dôvodu, že stavebné povolenie nebolo doposiaľ vydané a preto nemohol byť výrub drevín realizovaný 25.02.2021 Oznámenie o zmene a predĺžení platnosti rozhodnutia
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11507/1 v k. ú. Nové Mesto (Budyšínska v Bratislave) 25.02.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Prístavba oddelenia MR + operačnej sály“ na Klenovej ul. č. 1, na pozemkoch parc. č. 19465/1, 19465/4, 19470/88, 19470/339, 19477/9 a 19477/18 a v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 25.02.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí nového prejednania návrhu na umiestnenie stavby: „ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, k. ú. Nové Mesto Bratislava 24.02.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12881/17 v k. ú. Nové Mesto (Varšavská ulica v Bratislave) 24.02.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „E“ UO parc. č. 12078/1, k. ú. Nové Mesto, na Pionierskej ulici v Bratislave 24.02.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - "Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na Savignonskej ul." v Bratislave na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území Vinohrady 24.02.2021 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Inžinierske stavby SO07 vodovodná prípojka a SO11 požiarna nádrž na pozemkoch parc. č.13525/1, 13440/65,13440/16, 13525/11 a 13440/68 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. Stavba je časťou stavby s názvom “SANOM – neurorehabilitačná klinika“ 23.02.2021 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore