Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rodinný dom Ahoj - Briežky na pozemku reg. C-KN parc.č. 4351/1, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 30.09.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie - Rodinný dom Ahoj Briežky, k. ú. Vinohrady 30.09.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jozef Sípos, písomnosť uložená na MÚ na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 14.10.2022 29.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mykola Dekhtyar, Miesto uloženia písomnosti: Mesto Komárno, oddelenie daní a poplatkov, Pevnostný rad č.3, miestnosť č.18b na I poschodí, termíne do 14.10.2022 29.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Petra Eckerová, rok narodenia: 1980. písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 14.10.2022 29.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zateplenie štítovej steny bytového domu“, na ulici Vajnorská 26, 28, 30, so súpisným číslom 1351, na pozemku reg. C.KN parc. č. 11304/2, 11304/3 a 11304/4, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 29.09.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zuzana Bodišová, rok narodenia: 1978, písomnosť uložená na MÚ na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 14.10.2022 29.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Michal Rigo, Rok narodenia: 1967, písomnosť uložená na MÚ na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 14.10.2022 29.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Iveta Kolesníková, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.209 v úradných hodinách, do 14.10.2022 29.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 3102, na ul. Plzenská č. 4, na pozemku parc. č. 11314/3, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 29.09.2022 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o kandidátoch na starostu a poslancov aktualizácia 28.09.2022 28.09.2022 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Neronetova“ na pozemku parc. č. 18437/41 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 28.09.2022 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „Optická trasa Račianska“, k. ú. Nové Mesto 28.09.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ján Bubák, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 13.10.2022 28.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy v byte č. 7 na 1. poschodí bytového domu Višňová 17, súpisné číslo 2930, na pozemku parc. č. 5750/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.09.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Eva Hercegová, rok narodenia: 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 11.10.2022 26.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Juraj Roščák, rok narodenia: 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 11.10.2022 26.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ing. Hieu Ngo Tuan, rok narodenia: 1954, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 11.10.2022 26.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Cuong Nguyen Thach, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.409 v úradných hodinách, do 11.10.2022 26.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jozef Jašo, rok narodenia: 1984, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 11.10.2022 26.09.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore