Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Miroslav Pokorný, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.07.2019 18.06.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Monika Hudáková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.07.2019 18.06.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jaroslav Peter, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.07.2019 18.06.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanislav VATAHA, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.07.2019 18.06.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Anton Janák, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.07.2019 18.06.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Helena Molnárová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 03.07.2019 18.06.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Územný plán hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších predpisov a doplnkov - Zmeny a doplnky 06 18.06.2019
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu využitia priestorov, Administratívna budova, Hattalova č. 12A, 1. posch., miestnosť č. 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 18.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Inštalácia výťahov do bytových domov, Vajnorská č. 10 – 14, Družstevná č. 1 – 3, Kalinčiakova č. 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 18.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/13 v k. ú. Nové Mesto na Bajkalskej ulici v Bratislave 17.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Oprava fasády dvornej časti bytového domu“, na Dobrovičovej ul. č. 13 v Bratislave, súpis. č. 124, na pozemku parc. č. 8928/1 v katastrálnom území Staré Mesto 17.06.2019 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: SPORT HOUSE PASIENKY - polyfunkčný objekt, Trnavská cesta v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Modernizácia nákupného centra POLUS CITY CENTER, fáza C, D1, D2, E, Vajnorská 100 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rozšírenie komunikácií Strážna, Jeséniova, Hlavná a Podkolibská v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom RBR1, Dvanásta ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: RD Pekná cesta v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rozšírenie kapacity štrkového hospodárstva v Premac, Bratislava, Stará Vajnorská 25 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: 2 SOVY – DOM 1, Sovia ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom, novostavba, Vidlicová 37 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: D_BA_Cakov_1, lokalita Vtáčnik, Rolničky, Tupého ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 14.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore