Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„SO 02 - 9505,“ na 4. podlaží bytového domu so súp. č. 10990, na ul. Račianske mýto č. 1B, na pozemkoch parc. č. 11903/222, /234, na ul. Račianske mýto 10990/1B v Bratislave v kat. území. Nové Mesto 16.09.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 0171 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie (ul. Tegelhoffa)“ v Bratislave, na pozemku parc. č. 11281/17, 11284, 11285/1, 11285/2, 15125, 21956, 23013/1, v katastrálnom území Nové Mesto 16.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Račianska 20A,“ budova so súp. č. 11577, na ul. Račianska č. 20/A v Bratislave, na pozemku parc. č. 11462/3 v kat. území Nové Mesto 16.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks obojstrannej reklamnej stavby - oceľová konštrukcia s dvoma stĺpikmi osadenými do terénu, a s reklamnými plochami, bez označenia na Odborárskej ulici 16.09.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Družstevná 5-7 na pozemku parc.č. 11276/13 a 11276/24 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.09.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Optická prípojka BA_UHR_F2BTS“, ktorá je umiestnená na streche bytového domu so súpisným číslom 2994 na ul. Uhrova č. 1 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5538/3 a 5503/1, v katastrálnom území Vinohrady 16.09.2019 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „E“ UO parc. č. 13020 a 13018 v k. ú. Nové Mesto (Riazanská ulica v Bratislave) 16.09.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy bytu č.10 na 3.posch. v bytovom panelovom dome - so súp. č. 2717 na pozemku parc.č. 5925 na Bárdošovej č.12 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 16.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks neosvetlenej reklamnej stavby - oceľová konštrukcia s dvoma stĺpikmi osadenými do terénu, a so samotnou reklamnou plochou, bez označenia na Vajnorskej ulici v Bratislave 16.09.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prístavba a dostavba rodinného domu – dodatočné povolenie, Ďumbierska č. 1/B v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.09.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prestavba a prístavba rodinného domu, Brezovská č. 13 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 16.09.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Trafostanica a elektrorozvody, Elektrárenská č. 6 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 16.09.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena dokončenej stavby z reštaurácie Casablanca na RD, Jeséniova č. 53 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.09.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Oprava kanalizácie krytej plavárne Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 16.09.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Bytový dom – Vila Magurská, Kramáre – Magurská ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.09.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zobytnenie podkrovia rodinného domu – zmena stavby pred jej dokončením, Horská č. 3, byt č. 2 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.09.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: VILA OCTA, Strážna ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.09.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/1 v kat. ú. Vinohrady, v areáli ZŠ a MŠ na Cádrovej ulici 16.09.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie: Pracovník / pracovníčka na sekretariáte Kancelárie starostu – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky 11.09.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Husni Khalil Mahmoud Ghnem , rok narodenia 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.09.2019 11.09.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore