Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Miroslav Ľalík 27.09.2023 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - BA_Nové Mesto, Viktora Tegelhoffa VNK 27.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN s parc. č. 22508/3, k. ú. Nové Mesto, na Svätovojtešskej ulici v Bratislave 27.09.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o prerušní konania, rekonštrukcia fasády polyfunkčného domu Račianska 20/A 27.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Obnova bytového domu Bárdošova 13-15“ na Bárdošovej ulici č. 13-15, súpisné číslo 2714, na pozemkoch parc. č. 5805/1 a 5929, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Právnik/čka na Stavebnom úrade 27.09.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Ing. Stacenko Anatolii, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 20.10.2023 25.09.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Laura Bubáková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 20.10.2023 25.09.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Patrik Kulov, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 20.10.2023 25.09.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka podateľne 22.09.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Pozvánka na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 22.09.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania - R12 Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka – Ostružinový chodník (Cesta Mládeže – Valentína Matrku) 21.09.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebná úprava, spojenie nebytových priestorov A2.3 Stromová ul. č. 36 a A3.2 Stromová ul. č. 38“ v bytovom dome so súpisným číslom 10482 21.09.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Novostavba bytového domu, Strážna ulica v Bratislave - Oznámenie o začatí kolaudačného konania 21.09.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o zmenu rozhodnutia MČ Bratislava-Nové Mesto č. 25412/2749/2020/ZP/DARM zo dňa 14. 07. 2020, ktorým bol predĺžený výkon činnosti povolenej rozhodnutím MČ Bratislava-Nové Mesto č. 43655/9728/2022 zo dňa 08. 12. 2022 21.09.2023 Oznámenie o zmene a predĺžení platnosti rozhodnutia
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parcela č. 1443/4 a registra ,,E“ UO 2574/300 v k. ú. Dúbravka (ulica M. Schneidra Trnavského v Bratislave) z dôvodu zlého stavu 20.09.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 32 drevín a 1 ks kríkovej skupiny rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parcela č. 13081/8 a 13081/4 v k. ú. Nové Mesto (Račianska ulica) z dôvodu plánovanej stavebnej čininnosti 20.09.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Navrhovaná zmena v užívaní stavby sa týka bytového domu nachádzajúceho sa na ul. Višňová č. 8, 10, 12, so súpis. č. 2933, na pozemkoch registra „C“ parc. č. 5930/14, 5930/13 a 5930/12, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 19.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Strešné fotovoltické zariadenie OMV - 39,105 kWp“, ktoré bude umiestnené na streche a prístrešku čerpacej stanice OMV, so súp. č. 3455, na ulici Račianska, na pozemkoch reg. „C“ KN parc. č. 13073/4 a 13073/5, v katastrálnom území Nové Mesto 19.09.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Silvia Lendelová 18.09.2023 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore