Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o upustení od opakovanej dražbe č. 015/2018 dátum konania dražby 28.05.2018 o 14.00 hod., miesto konania dražby: Aukčnej spoločnosti s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava ( objekt Vienna Gate, 14, 14. posch.., nebytový priestor č. A261) 22.05.2018 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Magdaléna Guldanová, rok narodenia: 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.06.2018 21.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Lux Real s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.06.2018 21.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Day Work, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.06.2018 21.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Adriána Nemochovská, rok narodenia: 1970, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.06.2018 21.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Igor Rötling, rok narodenia: 1965, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.06.2018 21.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
DMS Control System, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.06.2018 21.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Matúš Latál, rok narodenia: 1979, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.06.2018 18.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks krovitého porastu na pozemku registra „C“ KN parc. 6260/8, k. ú. Vinohrady, na Chrasťovej ulici v Bratislave 18.05.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia - Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks krovitého porastu na pozemku registra „C“ KN parc. 6260/8, k. ú. Vinohrady, na Chrasťovej ulici v Bratislave 18.05.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 22000/14, k. ú. Nové Mesto, na Račianskej ulici v Bratislave 18.05.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému rozhodnutiu č. 3341/2017/UKSP/BZDA-R-43, zo dňa 27.11.2017 18.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému rozhodnutiu č. 3342/2017/UKSP/BZDA-R-42, zo dňa 27.11.2017 18.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Penzión CHELSEA*, Jaskový rad v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.05.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekonštrukcia rodinného domu, Hlavná ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.05.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: RD Ľudové námestie, Letná, Novinárska ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 16.05.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Obytný súbor Urban Residence – III. etapa: Polyfunkčný bytový dom C, Račianska ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 16.05.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 16.05.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dr. REHAK CONSULTING BA k.s., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 30.05.2018 15.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
IDConcept s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č.404 Adresát si môže písomnosť prevziať do 30.05.2018 15.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore