Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Tomáš Vass, rok narodenia: 1986 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 09.12.2022 24.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ing. Jaroslav Čaniga, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.226 v úradných hodinách, do 09.12.2022 24.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Povolenie na zmenu stavby pred dokončením na stavbu: Telocvičňa Jeséniova - nadstavba a spojovací kŕčok, miesto stavby: pozemok p. č. 6749/1, 6750/1, 6749/3, 6749/4, 6749/5, 18256/55 k. ú. Vinohrady 22.11.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územný plán zóny Krahulčia 2020 22.11.2022 Rozhodnutie vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Ján Bubák, rok narodenia: 1950 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 07.12.2022 22.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Slavomír Cibere, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 17.12.2022 21.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
MUDr. Ladislava Karlíková, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie2, v kancelárii č. 528, Radlinského 37, 811 07 Bratislava, v úradných hodinách, do 06.12.2022 21.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Alžbeta Znachorová, písomnosť uložená na Mestskom úrade v Seredi, Nám. Republiky 1176/10 v kancelárii č.4 v čase úradných hodín , v termíne do 06.12.2022 21.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Volodymyr Chivka, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 17.12.2022 21.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe č. 098/2022, dátum konania dražby 20.12.2022 o 10.30 hod., miesto konania dražby: priestory Aukčnej spoločnosti s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava ( objekt Vienna Gate, 14, posch., nebytový priestor č. A 261) 21.11.2022 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Štefan Ďurec, rok narodenia: 1978 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 01.12.2022 16.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rudolf Daniel, rok narodenia: 1987 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 01.12.2022 16.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Lučanský, rok narodenia: 1960 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 01.12.2022 16.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Thi Tu Nguyen, rok narodenia: 1982 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 01.12.2022 16.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Patrícia Tlandová, rok narodenia: 1973 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 01.12.2022 16.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„SÍDLO INNOVATRICS, Jurská ulica, Bratislava“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13410/4, 13410/5, 13410/6, 13410/7 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.11.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Marián Bielák, písomnosť uložená na Mestskom úrade v Prievidzi v termíne do 30.11.2022 15.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Mašeková, rok narodenia: 1973písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 30.11.2022 15.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Benovič, rok narodenia: 1970 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 30.11.2022 15.11.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Ahoj - Briežky“ (ďalej len ako „stavba“) na pozemku reg. C-KN parc.č. 4355/7, na ul. Na Briežkoch v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave, ktorého vlastníkom je podľa LV č. 7877 spoločnosť POLY Promotion and Production, 14.11.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore