Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Opatrovateľ/ka terénnej opatrovateľskej služby 23.07.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Bratislava a zónu Bratislavský kraj 23.07.2024 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti, dátum konania dražby 27.082024 o 10:00 hod., Miesto konania dražby: Exekútorský úrad,, Borovianska 17, 960 01 Zvolen 22.07.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
echo Briežky – 3 rodinné domy, Bratislava-Nové Mesto ,SO 05 – Príjazdová spevnená plocha 22.07.2024 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Referent/ka sociálnej výdajne - koordinácia 19.07.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mobilné drviče a triediče – zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania 19.07.2024 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Kristína Vančová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 03.08.2024 18.07.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Novostavba rodinného domu“ 18.07.2024 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 17.07.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Bytový dom - rekonštrukcia-ulica Česká 19, 21, 23 17.07.2024 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom – nadstavba jestvujúcej haly 17.07.2024 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - Nový Istropolis - Zóna A 17.07.2024
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie informácie o podaní žiadosti - Nový Istropolis - Zóna B 17.07.2024
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na vymedzenie pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 442/2022 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, pre stavebné objekty s názvom: „SO 603 Jednotná kanalizácia a SO 604 V 17.07.2024 Rôzne oznamy
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Novostavba polyfunkčného komplexu Stollwerck Residence, Račianska ul. Bratislava 16.07.2024 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova a dostavba časti areálu PALMA, Račianska 76, 831 02 Bratislava 16.07.2024 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Novostavba polyfunkčného komplexu Stollwerck Residence, Račianska ul. Bratislava 16.07.2024 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 22 ks stromov a 1 ks krovitého porastu rastúcich na pozemkoch registra „E“ UO parc. č. 11324/2, 11326/1, 11327/1 v k. ú. Nové Mesto (Plzenská ulica v Bratislave) 16.07.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia bytového domu Plzenská 1-3 16.07.2024 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Inna Zahrebelna, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelárii č. 123 v úradných hodinách, do 01.08.2024 16.07.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore