Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Bytový dom Biely kríž“, stavba bytového domu SO 01 bola povolená na pozemkoch parc. č. 13174/3-4, 13174/29, 13174/31-32, 13177/8, inžinierske siete na pozemkoch parc. č. 13174/4, 13174/31, 13145/23, 13181/2, 13177/4, 22072/2 a 13167/2 v k. ú. Nové Mesto 19.07.2018 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu užívania nebytového priestoru č. 3 - 7 na byt, Stromová 13 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 18.07.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie OÚ Bratislava - zamietnutie odvolania a potvrdenie - Rozhodnutie stavebného úradu číslo konania 3341/2017/UKSP/BZDA-R-43 zo dňa 27.11.2017 18.07.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Realizácia kontajnerového stojiska na pozemku parc. č. 11284 v katastrálnom území Nové Mesto o zastavanej ploche 25m2 a výške 2,8m s príjazdom z ulice V. Tegelhoffa v Bratislave 18.07.2018 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie OÚ Bratislava - zamietnutie odvolania a potvrdenie - Rozhodnutie stavebného úradu číslo konania 2090/2018/UKSP/SILJ-11 zo dňa 09.02.2018 18.07.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 18.07.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: INS_FTTC-B_BA_Jeséniova ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.07.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá pracovníka/čku do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) znížený úväzok 13.07.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„D_S2S3_BA_Zimák_Rezidencie “ na ul. Pri Starej prachárni na pozemkoch par. č. 11276/2, 11276/36, 11276/4 v katastrálnom území Nové Mesto a pozemkoch parc. č. 21949/3, 21949/121 v katastrálnom území Nivy v Bratislave 13.07.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6003/6, k. ú. Vinohrady na Bárdošovej ulici v Bratislave 12.07.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „E“ UO parc. 11258/2 k. ú. Nové Mesto, na Družstevnej ulici v Bratislave 12.07.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 11276/15, k. ú. Nové Mesto, na Trnavskej ceste v Bratislave 12.07.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča (Právo voliť a byť volený) 11.07.2018 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča (Spôsob hlasovania) 11.07.2018 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Zverejnenie počtu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s trvalým pobytom na území obce 11.07.2018 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu T06B KE“, so súpisným č. 2753, na ul. L. Dérera 10, 831 01 Bratislava, na pozemku parc. č. 6083/4 a 6089/3 v katastrálnom území Vinohrady 11.07.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu užívania nebytového priestoru č. 12-4-08 na byt, Stromová 9/A v Bratislave, k. ú. Vinohrady 11.07.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
GENESYS SK, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 213 Adresát si môže písomnosť prevziať do 26.07.2018 11.07.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Administratívna budova, búracie práce – plechový sklad, Vajnorská 137 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.07.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní stavby: "ZS a RR bod BA Brusnicová BA BRU a nn prípojka" na pozemku parc. č. 18052/47 v katastrálnom území Vinohrady, v záhradkárskej osade Koliba - Vtáčnik 10.07.2018 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore