Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks náletovej dreviny, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5537/1 v k. ú. Vinohrady na Uhrovej ul. v Bratislave 11.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere „Biely kríž“ 11.10.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova 08.10.2018 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií - pozemky 05.10.2018 Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií (pozemky)
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom Magurská v Bratislave, k. ú. Vinohrady 04.10.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Skladová hala GGT, Stará Vajnorská č. 7 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 04.10.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Byt v bytovom dome“ (stavebné úpravy v byte č. B1.108) v bytovom dome na Frankovskej ulici 1A súp. č. 13162 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4855, 4848/2, 4853/4, 4854/5 v katastrálnom území Vinohrady 04.10.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Referent rozpočtu 04.10.2018 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCH a.s. Bratislava, zmena stavby pred dokončením, Areál NÚSCH, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava, k. ú. Vinohrady 04.10.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Západoslovenská Distribučná, a.s., 193 Čulenová 6, 81647 Bratislava OZNÁMENIE o vstupe na pozemok, zverejnené do 19.11.2018 04.10.2018 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného domu SUCH – zmena stavby pred dokončením, Royova ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 02.10.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2896/1, 1456, 2953 k. ú. Dúbravka na v Bratislave 02.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 10 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19470/26, atď.. k. ú. Vinohrady na Vlárskej ulici v Bratislave 02.10.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Reklamná stavba – 2 ks umiestnené na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9A,9B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc.č. 23013/18,19, katastrálne územie Nové Mesto 01.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Reklamná stavba - 1ks umiestnená na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc.č. 23013/17, katastrálne územie Nové Mesto 01.10.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 101 – 14 parkovacích miest“ v lokalite Tupého ulici v Bratislave na pozemku parc.č.4881/1, 4875/4, 4875/5 katastrálne územie Vinohrady pri obytnom súbore Park pod Kolibou 28.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Stavebné úpravy v byte č. 17“ na 4. p bytového domu, so súpisným č. 212, na pozemkoch parc. č. 11732, 11733, 11734 a 11735, v katastrálnom území Nové Mesto, na ul. Čsl. parašutistov č. 3,5,7,9 — vo vchode č. 3, v Bratislave 27.09.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zmene PD k vydaniu územného rozhodnutie "INS FITH BA Odborárska" , k. ú. Nové Mesto, Bratislava 27.09.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 27.09.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21, SO 100 Rozšírenie NN distribučnej siete“ na pozemkoch parc. č. 11314/2, 21990, 11355/24 v katastrálnom území Nové Mesto 26.09.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore