Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby "INS_FTTH_BA_Olbrachtova", k. ú. Nové Mesto v Bratislave 11.05.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavebných úprav v byte č. 3, na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 679, na ul. Riazanská č. 36, na pozemkoch parc. č. 12222 a 12223, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 11.05.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní stavebného konania v novom prejednaní: “Kolibské schody“, SO 20 Časť schodiskové prepojenie komunikácií, stavebný pozemok: parc. čísla 18249/29 a 18253/2, Katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 10.05.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti životného prostredia 10.05.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu Pri starej prachárni 16, Bratislava“ so súp. č. 133 na pozemku parc. č. 11276/22 v katastrálnom území Nové Mesto 10.05.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Sanácia porúch balkónov a súvisiacich konštrukcií bytového domu Riazanská 68-70, Bratislava“ so súp. č. 683 na pozemkoch parc. č. 13028 a 13029 v katastrálnom území Nové Mesto 10.05.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská“ na pozemkoch parc. č. 22063, 13061/1 a 13061/5 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 10.05.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu manažér pre eurofondy 10.05.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 10.05.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zámer prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove na ul. Hálkova 11 v Bratislave (stavba so súpisným číslom 2953, katastrálne územie Nové Mesto, LV číslo 31) pre Expozitúru Bratislava II 10.05.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Modernizácia výroby čokoládovej hmoty - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 06.05.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Čiastočná repasácia balkónov“ bytového domu so súpisným číslom 2671, na ul. Stromová č. 15-17, na pozemku parc. č. 5772, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 06.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„TH Bratislava Nové Mesto - Rekonštrukcia sekundárne rozvody ÚK a TV 2. etapa, 2. časť“, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 04.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Diana Cvedlerová, rok narodenia: 1985, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.05.2021 04.05.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Michal Debnár, rok narodenia: 1983, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.05.2021 04.05.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu Bárdošova 13-15“ na Bárdošovej ulici č. 13-15, súpisné číslo 2714, na pozemkoch parc. č. 5805/1 a 5929, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.05.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia bytového domu, Plzenská 1-3“ na ulici Plzenská 1-3 v Bratislave, súpis. č. 16 na pozemku parc. č. 11403 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 04.05.2021 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie bytových domov Jelšová 3 a 5, v Bratislave", súpis. č. 2868/5 a 2867/3, na pozemku parc. č. 5502 a 5504 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.05.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“ v časti SO03 Obytný súbor Škultétyho ulica, 3 etapa, objekt SO03 PH - Parkovací dom na objekt SO 03 B 10 - Polyfunkčný objekt, k. ú. Nové Mesto 03.05.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore