Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: RD - odstránenie stavby, Bellova ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 06.08.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia RD + prístavba, Bellova – Jalovcová ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 06.08.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Inštalácia záložných zdrojov napájania pre kliniku traumatológie v nemocnici akad. L. Dérera, Kramáre, Limbová 5, v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 06.08.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Tenisová hala Prespor, Turbínová 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 06.08.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekreačný dom – Ahoj, Bratislava, Pinotová ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 06.08.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy Deviata ulica v Bratislave, MČ Bratislava-Nové Mesto z dôvodu stavby: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata, od 09.08.2019 - 30.09.2019 06.08.2019
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Peter Gašparovič, rok narodenia 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 21.08.2019 06.08.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu opatrovateľka, zdravotná sestra do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) 06.08.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Viacúčelová športová hala, Junácka ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 06.08.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Verejný opis veci - 1 ks jednorazová vzduchová pružinová pištoľ zn. Browning BUCK MARK URX, 1 ks látkové puzdro zn. DASTA čiernej farby 05.08.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 11404, 11402 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 05.08.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania: „Rekonštrukcia balkóna, byt č. 15,“ v bytovom dome súp. č. 270, na ul. Osadná č. 14 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11573/1, katastrálne územie Nové Mesto 05.08.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Garáž, Jeséniova č. 48 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 05.08.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia objektu a nadstavba malých dielní, Stará Vajnorská ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 01.08.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
,,Novostavba rodinného domu“ na Kĺzavej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 19386/1, 19387/1 v katastrálnom území Vinohrady 01.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dana Jančovičová, posledný pobyt Legionárska 71/15 Bratislava-Nové Mesto, písomnosť uložená na Mestskom úrade Prievidza, 1. poschodie, kancelária č. A111 v termíne do 15.08.2019 01.08.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
František Nagy, rok narodenia 1983, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 16.08.2019 01.08.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava, TU Ivanka pri Dunaji, TU Stará Vajnorská 1 SC 01.08.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu referent rozpočtu 31.07.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom, Krahulčia ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 31.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore