Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zámer na výpožičku pozemkov registra “C“ KN ktoré sú evidované pre katastrálne územie Nové Mesto na liste vlastníctva číslo 1292 v prospech spoločnosti Central Zone s.r.o. 26.01.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Ľubomír Mislovič, rok narodenia 1976, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.01.2018 25.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu využitia Pizzeria Vesta, Stará Vajnorská 17/F v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 25.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Zmena účelu užívania časti stavby – administratíva na jazykovú školu, Kalinčiakova č. 31 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 25.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Architektonícký ateliér - dodatočné povolenie s kolaudáciou, Úradnícka ulica v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 25.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Ján HAFIČ, rok narodenia 1986 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.02.2018 24.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Eva Červenanská, rok narodenia 1961, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.02.2018 24.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ján Kotásek, rok narodenia 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.02.2018 24.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Iveta Suchanová, rok narodenia 1977, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.02.2018 24.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jozef Sipos, rok narodenia 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.02.2018 24.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Marek Magát s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č. 611 Adresát si môže písomnosť prevziať do 08.022018 24.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
BizTree,s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 78 Bratislava v kancelári č. 503, Adresát si môže písomnosť prevziať do 08.02.2018 24.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
APERTO s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 78 Bratislava v kancelári č. 503, Adresát si môže písomnosť prevziať do 08.02.2018 24.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mgr. Gerti Duni, rok narodenia 1972 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.02.2018 24.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Nedorost, rok narodenia 1965 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.02.2018 24.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
SPP-Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, OZNÁMENIE o vstupe na pozemok, zverejnené do 23.2.2018 24.01.2018 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
SPP-Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, OZNÁMENIE o vstupe na pozemok, zverejnené do 23.2.2018 24.01.2018 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ulica v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 19.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 – 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.01.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania - východná a severovýchodná hranica areálu Istrochemu, prístupová komunikácia do administratívnej budovy Istrochemu, Nobelova ulica, juhozápadná a severozápadná hranica železničného telesa 18.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore