Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 9 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 9739/2 a č. 9739/40 v kat. ú. Nivy na Košickej ulici v Bratislave 18.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ulica Vidlicová v Bratislave, MČ Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov v termíne: 03. 04. 2018 - 31. 05. 2018 v čase: pondelok - sobota od 08.00 do 16.00 hod. rozsah: v dĺžke 120 m 17.04.2018 Povolenie
Oddelenie investícií a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekreačná chata, Vtáčnik v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekonštrukcia domu Čajakova 34 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 17.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
DELVEL s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 02.05.2018 17.04.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Róbert Kotlár, rok narodenia: 1975, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.05.2018 17.04.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Marián Taraba, rok narodenia: 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.05.2018 17.04.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o obsahu podaného odvolania – Výzva účastníkom konania na vyjadrenie „Jestvujúci objekt – administratívna budova“, so súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 16.04.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Asanácia stavby Budyšínska 3“ na Budyšínskej ulici č. 3 v Bratislave, súpis. č. 76, na pozemku parc. č. 11309/1, 2, 3 v katastrálnom území Nové Mesto 16.04.2018 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 01 Rodinný dom s kaviarňou, SO 02 Oplotenie, SO 03 Terénne a sadové úpravy, SO 04 Kanalizačná prípojka, SO 05 Vodovodná prípojka, SO 07 NN prípojka,“ na ul. Sliačska v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 11723/34, k. ú. Nové Mesto, na ulici Za kasárňou v Bratislave 16.04.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 6922, k. ú. Vinohrady, na Bellovej ulici v Bratislave 16.04.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„ Zateplenie bytového domu“ na ulici Odborárska 38, 40 v Bratislave, súpis. č. 1281, na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Alavusa s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 503 Adresát si môže písomnosť prevziať do 28.04.2018 13.04.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Slavomír FLOCH, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 27.04.2018 12.04.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby „Novostavba RD Pluhová ul.“ Bratislava, k. ú. Nové Mesto 12.04.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného domu, Sliačska ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 11.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru - odpoveď: Hotel Blue - nadstavba, Riazanská 38 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 11.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere lokality Horná Mlynská dolina 11.04.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia „Sanácia a doplnenie zatepľovacieho systému obvodového plášťa a obnova bytového domu Nobelova 42 - 48A, Bratislava “ na pozemkoch v katastrálnom území Nové Mesto 11.04.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore