Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Monika Schniererová, rok narodenia: 1990, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 12.5.2023 27.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Dávid Žáčik, rok narodenia: 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 12.5.2023 27.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Soňa Gábrišová, rok narodenia: 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 12.5.2023 27.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jaroslava Repášová, rok narodenia:1950, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, pobočka Radlinského 37, 817 08 Bratislava v kancelárii č.400 do 12.5.2023 27.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15102/3 v k. ú. Nové Mesto (Ulica Za stanicou v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/2 v k. ú. Nové Mesto 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Koordinátor/ka denného centra Račianska 26.04.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 6 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1607/1, 1607/48, 1607/49, 1607/50 v k. ú. Rača 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5576/1 v k. ú. Vinohrady (Kĺzavá ulica v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/385 v k. ú. Nové Mesto (Junácka ulica v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5948/10 v k. ú. Vinohrady 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 6 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6718/12, 6718/3 v k. ú. Vinohrady (Ulica Horná Vančurova v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 9 ks stromov a 8 ks krovitých porastov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7019/1, 7020/2, 7021/2, 7021/3, 7021/4 v k. ú. Vinohrady (Jeséniova ulica v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 16 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7070/2, 7070/31 v k. ú. Vinohrady (Jeséniova ulica v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15132/64, 15132/65 v k. ú. Nové Mesto (Tomášikova v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13664/74 v k. ú. Nové Mesto 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12428/1 v k. ú. Nové Mesto (Ulica Zátišie v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 9 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15111/2, 15111/113 v k. ú. Nové Mesto (Rožňavská ulica v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Kolaudačné rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Ružinov na stavbu "HP Bratislava Zlaté piesky sklolaminát", na pozemkoch reg. “C“-KN parc.č.4341/59, 61, 63; a 6184/1, 24; 4357/31 v k.ú. Trnávka na pozemkoch reg. “E"-KN parc.č. 4382 25.04.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 6743/3, k. ú. Vinohrady, Jeséniova 47 v Bratislave 25.04.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore