Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Radový rodinný dom, Považská 18, Bratislava, k. ú. Nové Mesto 24.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Inštalácia nových výťahov do bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 12-14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1-3 so súp. č. 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112 na pozemku parc. č. 11261/1 24.02.2020 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu využitia priestorov rodinného domu na kozmetický salón, Priečna 199/4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Cvičisko pre výcvik záchranárskych psov, ul. Bojnická v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Samoobslužná bezdotyková autoumyváreň Vajnorská v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Stavebné povolenie: „Rodinné domy Vinohradis,“ na pozemkoch parc. č. 4864/9,4864/8, 4863/4, 4863/3, 4863/2, 4863/5, 4863/1, 4861/5, 4861/1, 4861/4, 4861/3, 4861/2, 4860/5, 4860/6, 4860/7, 4860/4, 4865/1 v k. ú. Vinohrady 19.02.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) znížený úväzok 19.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Tomáš Steiner, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.03.2020 19.02.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia: „Polyfunkčný bytový dom Račianska“– SO 13 Úprava križovatky Račianska-Skalická, „SO-13.A.1 Stavebné úpravy v križovatke-Priechody pre peších“, na pozemkoch parc. č. 22072/2, 13180/2, 22001/25, k.ú. Nové Mesto 19.02.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá pracovníka podateľne (zastupovanie počas PN) 18.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 18.02.2020 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6688/1, 6688/2, 6710/22, k. ú. Vinohrady, na Suchej ulici v Bratislave 17.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník pre výdaj stravy a upratovanie v dennom centre Športová 1 17.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: 4 rodinné domy, Brusnicová ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: DOM TECHNIKY Zmena funkčného využitia existujúcich kancelárskych priestorov na bytové jednotky, Škultétyho 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 14.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Nadstavba polyfunkčného objektu, Škultétyho 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 14.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný referent v oblasti životného prostredia 14.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinné domy Y, Pod Vachmajstrom v Bratislave, k. ú. Vinohrady 14.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6391/2, k. ú. Vinohrady, na Vidlicovej ulici v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5998/3 s 5998/6, k. ú. Vinohrady, v lokalite ulice Cesta na Kamzík v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore