Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie: VEDÚCA/VEDÚCI ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 06.02.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci právnych služieb a verejného obstarávania 06.02.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rezidencia Horizont Bratislava“ 06.02.2023 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie: VEDÚCA/VEDÚCI ODDELENIA MAJETKU 06.02.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ/KA KANCELÁRIE PREDNOSTU 02.02.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽ/KA KANCELÁRIE STAROSTU 02.02.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Pozvánka na plánovane zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ktoré sa bude konať dňa 07.02.2023, o 9.00hod. v stredisku kultúry, Vajnorská 21, Bratislava 02.02.2023 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Stavebné úpravy v bytoch č. 9 a č.10“, na ul. Pluhová 66-68, na 1. poschodí, na parc. č. 12813/1,5,6 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 31.01.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Attila Varga, rok narodenia: 1962, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 15.02.2023 31.01.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
"Územný plán zóny Na Revíne“ 31.01.2023 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Zástupca prednostu 30.01.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rodinný dvojdom – 2RD“ v katastrálnom území Vinohrady, Bratislava 26.01.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o povolení obnovy územného konania: Bytový dom - ,,Rezidencia MEDICI" v k. ú. Vinohrady, Vlárska, Bratislava 24.01.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jozef Paula, písomnosť uložená na katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici, v termíne do 08.02.2023 24.01.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Krahulčia 2020“ 24.01.2023 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu - stavba radových garáží na ulici J.C.Hronského, k. ú. Nové Mesto 21.01.2023
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. X/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 20.01.2023 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové mesto na rok 2023 a viacročného rozpočtu 2023-2025 20.01.2023
Oddelenie financií a účtovníctva
Stiahnuť súbor
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava- Nové Mesto (Ing. Jakub Mrva) a nastúpení náhradníka poslanca: Mgr. Darina Timková 20.01.2023 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava- Nové Mesto (Ing. Ivan Drgoň) a nastúpení náhradníka poslanca: Mgr. Adam Markuš 20.01.2023 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore