Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zverejnenie návrhu na začatie kolaudačného konania: „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“ „SO 005 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu“ 07.12.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – zmeny a doplnky 07 04.12.2020 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12898 v k. ú. Nové Mesto (Varšavská ulica v Bratislave) 04.12.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Peter Myjavec, rok narodenie: 1972, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.12.2020 04.12.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6003/11 v k. ú. Vinohrady (Bárdošova ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 6775 v k. ú. Vinohrady (Bellova ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „E“ UO parc. č. 11326/1 a 11324/2 v k. ú. Nové Mesto (Plzenská ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6883 v k. ú. Vinohrady (Hlavná ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5998/3 v k. ú. Vinohrady (Júnová ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11476/21 v k. ú. Nové Mesto (Kominárska ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18663/16 v k. ú. Vinohrady (Ulica Koziarka v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o nesúhlase na výrub 1 ks dreviny druhu Prunus avium rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 17015/104 v k. ú. Nové Mesto (Ľubochnianska ulica v Bratislave) 03.12.2020
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13509/21 v k. ú. Nové Mesto (Nobelova ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 6 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13698/50 v k. ú. Nové Mesto (Olbrachtova ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 9 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6713/2, 6713/15, 6713/17, 6713/19, 6713/21, 6713/23, 6713/24, 6713/22, 6713/20, 6713/18 a 6713/16 v k. ú. Vinohrady (Ulica Pod Vachmajstrom v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „E“ UO parc. č. 11799 v k. ú. Nové Mesto (Račianska ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „E“ UO parc. č. 13018 a 13020 v k. ú. Nové Mesto (Riazanská ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1254/7, 968/1, 15537/12, 15600/4, 1001/2 a registra „E“ UO parc. č. 704/1 a 15556/100 v k. ú. Ružinov 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/28 v k. ú. Nové Mesto (Sibírska ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18177/13 v k. ú. Vinohrady (Sovia ulica v Bratislave) 03.12.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore