Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Opatrovateľ/ka terénnej opatrovateľskej služby 09.01.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ a administratívny pracovník do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 09.01.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania - predĺženie rozhodnutia na výrub 6 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 1939/3, 19392, k.ú. Vinohrady, na Starej Klenovej v Bratislave 08.01.2024 Oznámenie o zmene a predĺžení platnosti rozhodnutia
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny a 18 m² kríkov rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parcela č. 4980/14, 4980/15 v k. ú. Vinohrady, z dôvodu kolízie s plánovanou stavbou "Rezidencia Strážna“ 27.12.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (Detské jasle) 21.12.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (Detské jasle) 21.12.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ/ka Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 19.12.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní – Parkovací dom (SO-01) 19.12.2023 Rozhodnutie vydané v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub na web, Americká ulica 18.12.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 15.12.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2023 zo dňa 12. 12. 2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 14.12.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 11462/4 v k. ú. Nové Mesto (Kominárska ulica v Bratislave) 13.12.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 11279/18 v k. ú. Nové Mesto (ulica Odbojárov v Bratislave) z dôvodu poškodzovania majetku 11.12.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (Detské jasle) 11.12.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 08.12.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania - predĺženie rozhodnutia 08.12.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 08.12.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby DDHC 007/2023 , dátum konania dražby 08.12.2023. o 10:00 hod., Miesto konania dražby: Priestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o.,Podzámska 37, Hlohovec 07.12.2023 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pozvánka na 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 07.12.2023 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - prerušenie stavebného povolenia na obnovu bytového domu na ulici Bárdošová 5,7,9,11 01.12.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore