Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (Elektrárenská ul.) 10.12.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (Elektrárenská ul.) 10.12.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - užívanie líniovej stavby s názvom „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1 v Bratislave" 09.12.2021 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (Elektrárenská ul.) 09.12.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (Elektrárenská ul.) 09.12.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nguyen Anh, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.12.2021 08.12.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavel Kabeš, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 18.12.2021 03.12.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu - polyfunkčný objekt Kominárska 141/2, Bratislava – Sekcia A“, na pozemku parc. reg. C č. 11462/5 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 03.12.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie „Rodinné domy Y“ na ul. Pod Vachmajstrom, na pozemkoch parc. č. 6713/2, 6713/15-24, 6712/70 a 6712/157 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 30.11.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent/ka do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 29.11.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 26.11.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2022 - 2024 26.11.2021 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie starostu pre vydávanie parkovacieho oprávnenia v zóne regulovaného parkovania v MČ BNM, lokalita TEHELNÉ POLE 25.11.2021
Stiahnuť súbor
PRO EXTERIÉR s.r.o, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č.529 v úradných hodinách, do 10.12.202 25.11.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Pod krásnou hôrkou, 2 sc."– líniová stavba na uliciach Pod krásnou hôrkou a Vlárska v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.11.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"BA_Nové Mesto, Jaskový rad, NNK, SO 01 NN káblové vedenie" - na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 21,668/3 – Jaskový rad, 21668/4, 6352/8, 6352/9, 6352/10, 6352/11, 6352/12 v katastrálnom území Vinohrady na ulici Jaskov rad 18.11.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCA/I ODDELENIA ŠKOLSTVA 16.11.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCA/I ODDELENIA VEREJNÉHO PORIADKU 16.11.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
"BA_Nové Mesto, Mandľovníková, NNK“ na Mandľovníkovej ulici, na pozemku reg. KN „C“ parc. č. 22303 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 16.11.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Rodinný dom – novostavba“, na ulici Ahoj – Briežky, parcelné číslo 4351/7 v katastrálnom území Bratislava – Vinohrady 16.11.2021 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore