Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/385 v k. ú. Nové Mesto (Junácka ulica v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Koordinátor/ka denného centra Račianska 26.04.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5948/10 v k. ú. Vinohrady 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 6 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6718/12, 6718/3 v k. ú. Vinohrady (Ulica Horná Vančurova v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 9 ks stromov a 8 ks krovitých porastov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7019/1, 7020/2, 7021/2, 7021/3, 7021/4 v k. ú. Vinohrady (Jeséniova ulica v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 16 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7070/2, 7070/31 v k. ú. Vinohrady (Jeséniova ulica v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 9 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15111/2, 15111/113 v k. ú. Nové Mesto (Rožňavská ulica v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15132/64, 15132/65 v k. ú. Nové Mesto (Tomášikova v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13664/74 v k. ú. Nové Mesto 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12428/1 v k. ú. Nové Mesto (Ulica Zátišie v Bratislave) 26.04.2023 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Kolaudačné rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Ružinov na stavbu "HP Bratislava Zlaté piesky sklolaminát", na pozemkoch reg. “C“-KN parc.č.4341/59, 61, 63; a 6184/1, 24; 4357/31 v k.ú. Trnávka na pozemkoch reg. “E"-KN parc.č. 4382 25.04.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 6743/3, k. ú. Vinohrady, Jeséniova 47 v Bratislave 25.04.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Andrej Tomáš, rok narodenia: 1969 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 10.5.2023 25.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Eva Hercegová, rok narodenia: 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 10.5.2023 25.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„VILA NA KOLIBE IV“, miesto stavby: parc. č. 6281/2;6282/2; 6289/4,6; 6290/8,21;6291/4, katastrálne územie Vinohrady 24.04.2023 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu vedúca/i matričného úradu 24.04.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie výsledku vybavenia petície za zrušenie verejnej komunikácie HK 1.1 v územnom pláne zóny – Horný Kramer 21.04.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica o prešetrení petície: Petícia za zrušenie verejnej komunikácie HK 1.1 v územnom pláne zóny – Horný Kramer 21.04.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Eva Hercegová, rok narodenia: 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 6.5.2023 21.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jaroslav Fulka, rok narodenia: 1970, písomnosť uložená MÚ v Partizánskom, Nám. SNP 212/4, 958 Partizánske, odd. finančného riadenia, 1.posch, č. dverí 30, do 6.5.2023 21.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore