Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Zápisnica zo stretnutia výberovej komisie na pozíciu "Riaditeľ/Riaditeľka Knižnice Bratislava-Nové Mesto" 14.02.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Upozornenie a výzva na splnenie si povinnosti podľa § 67 odst. 1 písm. a) Zák. č. 79/2015 Z. z.,odstránenie motorového vozidlo zn. Peugeot 306, tmavomodrej farby, EČV: VK223BN, bez platnej TK a EK, ktoré parkuje na ul. Stará Vajnorská 13.02.2024 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o súhlase na výrub 9 ks drevín a 1 ks kra rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13208/9 a 13208/45, v k. ú. Nové Mesto na Račianskej ulici v Bratislave 13.02.2024 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub jedného kusu dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12142/362 v k. ú. Nové Mesto na Teplickej ulici 13.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN s parc. č. 18430/4, v k. ú. Vinohrady, na Bellovej ulici v Bratislave 13.02.2024 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Ján Petriska, rok narodenia: 1968, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 27.02.2024 12.02.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2024 09.02.2024 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 69 ks stromov a 131,5 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13703/22, 13703/23, 13703/27, v k. ú. Nové Mesto, Magnetová ulica, Rožňavská ulica 08.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 18178/14, 18174/27, v k. ú. Vinohrady, Sovia ulica 08.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 6088/46 v k. ú. Vinohrady (Guothova ulica v Bratislave) 08.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2023 zo dňa 26.9.2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov pred polyfunkčnou budovou na adrese Vajnorská 21 A, Bratislava-Nové Mesto 08.02.2024 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN - o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 08.02.2024 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN - o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 08.02.2024 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15111/113, 15111/114, 15111/117, 15111/120 v k. ú. Nové Mesto (Tomášikova – Rožňavská ulica v Bratislave) 06.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19229/188 v k. ú. Vinohrady (Sliačska ulica v Bratislave) 06.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia výberovej komisie na pozíciu "Riaditeľ/Riaditeľka Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto" 06.02.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 3 ks drevín, Chrasťová ulica 06.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub jedného kusu dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4940/1 v k. ú. Vinohrady 06.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub vydanie súhlasu na výrub jedného kusu dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5975/2 v k. ú. Vinohrady 06.02.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka terénnej opatrovateľskej služby 05.02.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore