Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu využitia priestorov administratívnej budovy, ul. Račianska 111/A, 831 02 Bratislava, k. ú. Nové Mesto 26.03.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: INS FTTH BA Kramáre Ambrova, L. Dérera, Júnová, Júlová, Bárdošova, Vlárska ul. Bratislava, k. ú. Vinohrady 26.03.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom Ahoj Briežky Bratislava, k. ú. Vinohrady 26.03.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na pozemkoch parc. č. 11570 na Vajnorskej ulici č. 27,29,31, Sadovej ulici č. 1, Mestskej ulici č. 2,4,6 a Tehelnej ulici č. 2 v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto 26.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prestavba jestvujúceho podkrovia obytného domu na 2 bytové jednotky - na pozemkoch reg. KN-C parc.č. 11266 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Novostavba rodinného domu na parc.č. 4437/2, 4437/3 a 4437/4 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 26.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 300 PN 25, TU Vajnorská – TU Vajnorská TC II“. Líniová stavba. 26.03.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia elektronickej komunikačnej siete s doplnením a výmenou telekomunikačných zariadení" na uliciach Ďurgalova, Royova a Jahodová, Bratislava III – Nové Mesto - Kramáre 26.03.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia bytu_RAČIANSKA 93“ č. 54 na 9. poschodí bytového domu na ulici Račianska č. 93, súp. č. 1529, na pozemku parc. č. 12142/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.03.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Šancová 102“, súpisné číslo 3562, na pozemku parc. č. 10399/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom s troma bytovými jednotkami Wariant 550“, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 26.03.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a nariadenie ústneho pojednávania – zrušenie termínu: „stomatologické ambulancie“, v priestoroch č. B-R105A, B-R105B na 1. nadzemnom podlaží Obytného súboru Urban Residence 26.03.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vytvorenie 2ks nových prevetrávacích a presvetľovacích okenných otvorov z kuchyne a WC do vertikálneho svetlíka“ v byte č. 15, vo vchode C, na 5. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1, na ul. Legionárska č. 1 v Bratislave 26.03.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Reklamný pútač navrhovaný na streche bytového domu súp. č. 4927 v blízkosti cestnej komunikácie na Krížnej ul. č. 58, 60, 62 v Bratislave, na pozemku registra „C“ - KN parc. č. 10432, katastrálne územie Nivy 26.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prestrešenie terasy v byte č. 83“ v Polyfunkčnom bytovom dome Kramáre so súpisným číslom 13051, na ul. Stromová č. 54/A v Bratislave, na pozemku parc. č. 5750/81, v katastrálnom území Vinohrady 26.03.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom Rača, lokalita Slanec, ul. Leánska Bratislava, k. ú. Vinohrady 24.03.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: SENIOR LIVING + CARE CENTER – KRAMÁRE, Pod Krásnou hôrkou Bratislava, k. ú. Vinohrady 24.03.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 51 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3899/6, k. ú. Vrakuňa v Bratislave 24.03.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Bytový dom Hrdličkova č. 34 – stavebné úpravy“, súp. č. 2611, na pozemkoch parc. č. 5413/3 a 5413/6, v kat. úz. Vinohrady, na Hrdličkovej ul. č. 32, 34, vo vchode č. 34, v Bratislave 20.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: „Vajnorská“ – polyfunkčný objekt, Vajnorská ulica v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.03.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore