Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Cádrova 27.03.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražby , dátum konania dražby 30.04.2024. o 09:00 hod., Miesto konania dražby: Priestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o.,Podzámska 37, Hlohovec 26.03.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Oznámenie o dobrovoľnej dražby , dátum konania dražby 30.04.2024. o 09:00 hod., Miesto konania dražby: Priestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o.,Podzámska 37, Hlohovec 26.03.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Oznámenie o dobrovoľnej dražby , dátum konania dražby 30.04.2024. o 09:00 hod., Miesto konania dražby: Priestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o.,Podzámska 37, Hlohovec 26.03.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka stavebného úradu 26.03.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka špeciálneho stavebného úradu 26.03.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka stavebného úradu 26.03.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Račianska "Zlatý dážď" 26.03.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Račianska "Zlatý dážď" 26.03.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražby DDHC 010/2023, dátum konania dražby 30.04.2024. o 11:00 hod., Miesto konania dražby: Priestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o.,Podzámska 37, Hlohovec 26.03.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražby , dátum konania dražby 30.04.2024. o 10:00 hod., Miesto konania dražby: Priestory spoločnosti Dom Dražieb s.r.o.,Podzámska 37, Hlohovec 26.03.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie dražba nehnuteľnosti , dátum konania dražby 02.05.2024. o 10:30 hod., Miesto konania dražby: Exekútorský úrad JUDr. Evy Falisovej, Lermontovova 14,Bratislava 26.03.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Silvia Lendelová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 22.04.2024 26.03.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Klára Brunovská, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 22.04.2024 26.03.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Michal Rogo, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 22.04.2024 26.03.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ondrej Orvoš, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 22.04.2024 26.03.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ing. Stacenko Anatolii, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 22.04.2024 26.03.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Patrik Kulov, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 22.04.2024 26.03.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie dražba nehnuteľnosti , dátum konania dražby 02.05.2024. o 10:00 hod., Miesto konania dražby: Exekútorský úrad JUDr. Evy Falisovej, Lermontovova 14,811 05 Bratislava 26.03.2024 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica OVK č. 13 (Bratislava - Nové Mesto) o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 25.03.2024 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore