Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania "Obnova bytového domu Legionárska 23 v Bratislave " na pozemku parc. č. 21305/2 v katastrálnom území Nové Mesto 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Odstránenie systémových porúch balkónov a lodžií bytového domu Račianska 81, 83 a 85 " na pozemkoch parc. č. 12171, 12172 a 12173 v katastrálnom území Nové Mesto 20.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Nadstavba bytového domu " na Moravskej ul. č. 3 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11424 v katastrálnom území Nové Mes 20.12.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 01 Nové NN káblové vedenie, ktorý je súčasťou stavby:" BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224 v registri KN C a na pozemku parc. č. 6194/14, k. ú. Vinohrady, Vidlicová ul. a Cesta na Kamzík v Bratislava 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" Bytové domy Vlárska – Kramáre, 84 b. j., Bratislava " na pozemkoch parc. č: 19470/66, 19470/67, 19470/69, 19470/71, 19470/340 19470/369, 19470/370, 19470/373, 19470/386, 19470/387 a 19470/388 v katastrálnom území Vinohrady 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Račianska 5-7" na pozemku parc. č. 11930/1 a 11930/2 v katastrálnom území Nové Mesto 20.12.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Kamila Morávková, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 624, adresát si môže písomnosť prevziať do 047.01.2019 20.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o úprave podkladov žiadosti o stavebné povolenie „ Rekonštrukcia bytu č. 8 s prístavbou dvoch balkónov“ Bytový dom Škultétyho 2, 4, na pozemku parc. č. 11364, k. ú. Nové Mesto 20.12.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Prístavba a rekonštrukcia kancelárií - dodatočné povolenie stavby, Turbínová 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 19.12.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Záhradná chata - dodatočné stavebné povolenie, ul. Na Koziarke v Bratislave, k. ú. Vinohrady 19.12.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Bytové domy Vlárska – Kramáre – zmena stavby pred dokončením, Vlárska ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 19.12.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúceho hospodárskeho a finančného oddelenia 19.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Demontáž nadchodu pre peších pri Palme Bratislava, Račianska - Podniková v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 18.12.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 16 ks drevín - pozemky reg. „C“ KN parc. č. 6144,6142/2,6139/5, k. ú. Vinohrady, Jaskový rad 18.12.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Asistent/pracovník sekretariátu starostu 18.12.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby "Bratislava_Hattalova-1977BR, optické pripojenie" ako inžiniersku stavbu pre miestnu elektronickú komunikačnú sieť na pozemkoch reg. C parc. č.: 12795/20, 12782/2, 12780/1 a reg. E. parc. č: 21968/1 k. ú. Nové Mesto 18.12.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rodinný dom LM Koliba – Záruby III“, na pozemkoch – rodinný dom: parc. č. 18204/1, 18203/2, 18205, inžinierske siete: 18204/1, 18211/11, 18202, 22302 reg. „C“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.12.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 11 ks drevín a 1 ks krovitého porastu rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11744/14, 11749/5, 11749/7, 11749/3, 11749/4 k. ú. Nové Mesto na Račianskej ulici v BA z dôvodu plánovanej výstavby 17.12.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Yasmin Gasymov, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.01.2019 17.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Yasmin Gasymov, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 01.01.2019 17.12.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore