Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6961 v k. ú. Vinohrady (Husova ulica v Bratislave) 09.05.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia- Pri starej prachárni č. 16 09.05.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia návrhov predložených do obchodnej verejnej súťaže (EKO - podnik) 09.05.2023
Stiahnuť súbor
Zastavenie konania o návrhu na obnovu konania -Rezidencia MEDICI 04.05.2023 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Hlavná kuchárka 04.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
oznámenie o začatí konania-Novostavba rodinného domu-Burgundská 04.05.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ján Bubák, rok narodenia: 1950, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 19.5.2023 04.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Eva Hercegová, rok narodenia: 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 19.5.2023 04.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Miroslava Grmannová, rok narodenia: 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 19.5.2023 04.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - upovedomenie účastníkov konania o odvolaní Slovenského pozemkového fondu proti rozhodnutiu č. OU-BA-OSZP3-2023/075899-004 zo dňa 18. 01. 2023 a výzva na vyjadrenie k predmetnému odvolaniu 04.05.2023
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Simeon Vladov Shankov, rok narodenia: 1986, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 19.5.2023 04.05.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 20 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 17063/6 v k. ú. Nové Mesto (Stará Vajnorská v Bratislave) 03.05.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Referent/ka pre parkovaciu politiku 03.05.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ/ka kancelárie starostu 02.05.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej cesty III.triedy Vidlicová ul.(od č. 23 po č. 33) a miestnej cesty IV.triedy Chrasťová ul.(od križovatky Vidlicová-Chrasťová, po Chrasťovú č. 2), v termíne:10.5.-10.7.2023,v čase: 9-18 hod., dôvod: rekonštrukcia plynovodu 02.05.2023
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 13 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN par. č. 15670/9, 15669/1, 15671/22, 15671/26 a 15671/14 , k. ú. Ružinov, ulice: Jesenná, Sputniková a Dr. Vladimíra Clementisa v Bratislave 28.04.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Robert Vacula, rok narodenia: 1969, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 12.5.2023 28.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie Modernizácia údržbovej základne - 3.etapa, depo Jurajov dvor 28.04.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie -DEPO Jurajov dvor-Bratislavský samosprávny kraj 28.04.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Kristína Eliášová, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, pobočka Radlinského 37, 817 08 Bratislava v kancelárii č.404 do 12.5.2023 27.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore