Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: 2 Rodinné domy - novostavba, Cesta na Kamzík v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.11.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rekreačnej chaty, Ahoj – Briežky, Laurotová ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.11.2018 Zámer na činnosť
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu užívania priestorov, Kalinčiakova 12 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 16.11.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Optická trasa Sitel s.r.o. Šachta Sitel Kamzík – stožiar BTS Železná studnička v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.11.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Obnova Administratívnej budovy HELSKE, Kukuričná 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 16.11.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stavba s názvom: „Obnova bytového domu na Hálkovej 46-52, Bratislava“ so súpisným č. 723, na pozemku parc. č. 12694, 12696, 12697/1, 2,3, 12699/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto 16.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na užívanie reklamnej stavby - 2 ks osvetlené, na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9A, 9B v Bratislave, súp.č. 12985, na pozemku parc.č. 23013/18,19, katastrálne územie Nové Mesto 16.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 7ks drevín a 4 ks skupín krov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6003/7 k. ú. Vinohrady na Bárdošovej ulici v Bratislave 14.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom nad Stanicou, Vidlicová ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 14.11.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sputniková 1,3,5,7, Bratislava“, týkajúce sa bytového domu so súp. č. 3251, na pozemkoch parc.č. 15671/13,12,11,10, v katastrálnom území Ružinov, v lokalite Ostredky v Bratislave 14.11.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1ks osvetlená reklamná plocha umiestnená vo výške spodnej hrany 4,7m od úrovne terénu, na západnej časti fasády garážového domu Obytného súboru III Veže, na Bajkalskej ul. 9 v Bratislave, súp. č. 12985, na pozemku parc. č. 23013/17, k. ú. Nové Mesto 14.11.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Návrh zdroja tepla, Bytový dom Pri Starej prachárni 13-15,“ nachádza sa v samostatne vetranom priestore v suteréne bytového domu na ul. Pri Starej prachárni 13-15 na pozemku parc. č. 11276/8 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 14.11.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom Vtáčnik v Bratislave, k. ú. Vinohrady 13.11.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Slovak Telekom a.s. FTTH_BA_KBV_Pod _krasnou_horkou, Hrdličková, Pod Krásnou hôrkou, Pod Klepáčom v Bratislave, k. ú. Vinohrady 13.11.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 11 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13429 v k. ú. Nové Mesto na Podnikovej ul. v Bratislave 13.11.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného domu, Pezinská ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 13.11.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
playwork production s.r.o. , písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 528 Adresát si môže písomnosť prevziať do 28.11.2018 13.11.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 09.11.2018 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
"Prekládka linky VN č. 476" na pozemku parc. č. 4822/2, 4822/1, 4823/2, 4823/1, 19343/3, 18166/3, 18052/47, 18052/76, 18052/77, 18052/78, 18052/79, 4858 a 4906/2 v katastrálnom území Vinohrady 08.11.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: RD Tehelná - zmena dokončenej stavby, Tehelná ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 07.11.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore