Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinné domy Kurucova ul. 6 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 01.03.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Ivan Draho, rok narodenia 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 15.03.2018 28.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
NETIA, s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava oddelenie daňovej exekúcie 2, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 15.03.2018 28.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Kamila Morávková, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, Adresát si môže písomnosť prevziať v kancelári č. 619 do 15.03.2018 28.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Ábel, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, Adresát si môže písomnosť prevziať v kancelári č. 526 do 15.03.2018 28.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Modernizácia vzduchotechniky pre reštauráciu a klubovňu TK Slovan, Odbojárov č. 3 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 27.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Pavol Gál, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 320 Adresát si môže písomnosť prevziať do 14.03.2018 27.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 27.02.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata_UO00079_2019“, na uliciach Jeséniova, Brečtanová, Mandľovníková, Jedenásta, Deviata, Záruby III, Desiata, Čremchová, Jalovcová a Tupého v katastrálnom území Vinohrady 27.02.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lukáš Rajtar, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 410 Adresát si môže písomnosť prevziať do 14.03.2018 27.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
NORTHLINE, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 416 Adresát si môže písomnosť prevziať do 14.03.2018 27.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe č.015/2018 ,dátum konania dražby 27.03.2018 o 10.45 hod., Miesto konania dražby: Priestory AUKČNÁ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul.č. 10, 851 01 Bratislava 27.02.2018 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zlatko Mendam, rok narodenia 1971, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 14.03.2018 27.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Anatolii Stacenko, rok narodenia 1949, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 14.03.2018 27.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Kamil Pilát, rok narodenia 1985, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 14.03.2018 27.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Anna Zigmund, rod. Nižňanová, písomnosť uložená na katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici, v úradných hodinách do 14.03.2018 27.02.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rozšírenie skladu vína, Koliba – Hlavná č. 72 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 27.02.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Predloženie odvolania - obmedzená stavebná činnosť v území, ktoré je vymedzené: vých. a severových. hranicou areálu Istrochemu, prístupová komunikácia do admin. budovy Istrochemu, Nobelova ul., hranicou železničného telesa, Železničná stanica Nové Mesto 26.02.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia školstva 23.02.2018 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks náletových drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/27 v k. ú. Vinohrady na rohu Stromovej a Jakubíkovej v Bratislave 23.02.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore