Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Modernizácia výťahov, Parcela č.:11700/1, „C“ KN v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 28.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Tri rodinné domy – 3 RD – zmena stavby pred dokončením, Vidlicová ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 28.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"SO 10.1 Dočasná upokojená komunikácia" —­ 2. etapa na pozemkoch parc. č. 4948/64, 4948/66, 4952/6, 4952/7, 4952/16, 4952/1 7, 4952/18 a 4952/19 v katastrálnom území Vinohrady 28.05.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"SO 10.1 — Dočasná upokojená komunikácia" — 1. etapa na pozemkoch parc. č. 2 1696/7, 4961, 4964/5, 4964/6 a 4964/7 v katastrálnom území Vinohrady 28.05.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom EXTEMPORE, Burgundská ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 28.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: INS_FTTC-B_BA_Jeséniova ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 28.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanislav Maceják, rok narodenie: 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 11.06.2019 27.05.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
BU-TY-ONE s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 503, adresát si môže písomnosť prevziať do 07.06.2019 23.05.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sibírska 1596/1, 3, 5 Bratislava“, na Sibírskej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11922/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 23.05.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500, Pri Starom mýte, Vajnorská, Stará Vajnorská, Cesta na Senec v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Tuhovská ul. k.ú. Vajnory 22.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: INS_ FTTH_ BA_ Rubínová, Pekná cesta, Krasňanská, Rubínová, Horská, Tramínová, Vavrinecká, Na Grunte, Leánska, Savignonská, Na Slanci, Furmintská, Burgundská, Semilonská, Rýnska, Valašská v Bratislave, k. ú. Vinohrady 22.05.2019 Zámer na činnosť
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Jiskrova – Liten“ na pozemkoch parc.č. 21913, 10391/2, 10392/6, 10390/2, 10394/18, 10389/2 a 10394/14 v katastrálnom území Nové Mesto 22.05.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prístavba výťahu k objektu „Polyfunkčný dom Palast“, Račianska 77 A v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 21.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom KLASIK 155z – zmena stavby pred dokončením, Horská /Lipovinová/ ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 20.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Autosalón 3 – Vytvorenie nových kancelárskych priestorov, Vajnorská 167 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rozšírenie vnútroareálovej skladovej plochy (S1), Janoškova ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu užívania časti stavby – sklad na pekáreň bagiet, Stará Vajnorská č. 17/A v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: BA Orechová, TS, VNK, NNK, L. Dérera, Bárdošova, Guothova v Bratislave, k. ú. Vinohrady 20.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh na začatie KK: „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: „SO 07.1 NFŠ Tréningové ihriská ZŠ Kalinčiakova – ihrisko s prírodnou trávou (tréningové ihrisko č.2)“ 17.05.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu referent rozpočtu 17.05.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore