Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Prístavba objektu na parcele 12100/199, 22069/2 a nadstavba, rekonštrukcia objektu 2184/26, Račianska 77 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 04.03.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Erika Mancalová, rok narodenia: 1968, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.03.2019 04.03.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 11 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13525/1, k. ú. Nové Mesto na Nobelovej ulici v Bratislave 01.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno – administratívny pracovník) znížený úväzok 01.03.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
"Bratislava_ Mikovíniho-1319BR, optické pripojenie" na pozemkoch parc. č.: 11962/1, 11903/287, 11903/4, 11903/1, 11903/4, 11903/285, 11903/290, 11903/5, 11903/209 a 11903/208 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 28.02.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti - oprava: Rezidencia Koliba - Stráže, ul. Na rozhliadke v Bratislave, k. ú. Vinohrady 28.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom Bárdošova 56 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 28.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
redPlus Slovensko s.r.o, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529, adresát si môže písomnosť prevziať do 14.03.2019 27.02.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6194/45 v k. ú. Vinohrady na Vidlicovej ul. v Bratislave 27.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„SO – 03 Komunikácie, chodníky, spevnené plochy “ na Račianskej 20/A v Bratislave, na pozemku parc.č.11462/1 a 11462/43 katastrálne územie Nové Mesto v rámci stavby „Nadstavba bytového domu Račianska“ v Bratislave 27.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny a 1 m2 porastu rastúcich na pozemku registra „E“ UO parc. č. 12788, k. ú. Nové Mesto v lokalite Pluhovej ul. v Bratislave 26.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Modernizácia nákupného centra POLUS CITY CENTER, fáza B, Vajnorská 100 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 22.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Prístavba skladu a oplotenia od železničnej vlečky a od cesty“ v areáli na Turbínovej ul. č. 1 v Bratislave, súp. č. 3479, na pozemku parc. č. 13664/19, 13664/91 v k. ú. Nové Mesto 22.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba radového rodinného domu, Zátišie 39 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 22.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Dodatočne povolené stavebné úpravy v byte č. 36 bytového domu so súp. č. 2 na Legionárskej ul. č. 13 v Bratislave, na pozemku parc. č. 10392/4 v katastrálnom území Nové Mesto 21.02.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Záhradná chatka, ul. Na Koziarke v Bratislave, k. ú. Vinohrady 20.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zmena lehoty na dokončenie stavby – odpoveď: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“, na bytovom dome so súpisným č. 52, na pozemkoch parc. č. 11404 a 11402, v katastrálnom území Nové Mesto 20.02.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15123/26 a 15123/117 v k. ú. Nové Mesto, v areáli bývalých tenisových kurtov v Bratislave 20.02.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Bar a iventový priestor Nová Cvernovka, Račianska 78 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Novostavba RD, Krahulčia ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 20.02.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore