Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Územný plán zóny Krahulčia 2020 18.09.2020 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Michal Lank, Rok narodenia: 1992, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dverí 6 v termíne do 02.10.2020 17.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Adriana Lengyelová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dverí 6 v termíne do 02.10.2020 17.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Eva Kucharovičová, rok narodenia: 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dverí 6 v termíne do 02.10.2020 17.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
František Nagy, rok narodenie: 1953, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dverí 6 v termíne do 01.10.2020.2020 16.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Barnabáš Bognár, rok narodenie: 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dverí 6 v termíne do 01.10.2020 16.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Oprava HV prípojky do OST Kutuzovova 698 Kutuzovova od OŠ4/1 – OŠ4 a po OST 698 Kutuzovova“ na pozemkoch parc. č. 11700/39, 11700/28, 11700/37, 11700/30, 11710/2, 11710/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.09.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pavol Rac, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dverí 6 v termíne do 01.10.2020 16.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jozef Paula, písomnosť uložená Okresný úrad Banská Štiavnica - katastrálny odbor križovatka 4, Banská Štiavnica, klientské centrum. kanc. č.04 v termíne do 01.10.2020 16.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 17849 a 17850 v k. ú. Vinohrady (Muštová ulica v Bratislave) 16.09.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„BA_DER ZS a RR bod Bratislava Dérera - modernizácia existujúcej technológie“ nachádzajúcej sa na streche bytového domu so súpisným číslom 2749, na ul. L. Dérera č. 2, na pozemku parc. č. 6090/7, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 16.09.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA_RAC ZS a RR bod Bratislava Račianska - modernizácia existujúcej technológie“ nachádzajúcej sa na streche bytového domu so súpisným číslom 1508, na ul. Račianska č. 23, na pozemkoch parc. č. 11927/1 a 11927/2, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 16.09.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Róbert Laššo, rok narodenie: 1984, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dverí 6 v termíne do 01.10.2020 16.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rudolf Daniel, rok narodenie: 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.09.2020 14.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Verejní opis veci: Dámsky prsteň s bieleho kovu s vygravírovaným dátumom na vnútornej strane a s priehľadným kameňom 14.09.2020 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Tomáš Timuľák, rok narodenie: 1988 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.09.2020 11.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Miroslav Bláha, rok narodenia: 1983 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.09.2020 11.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ján Petriska, rok narodenia: 1968 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.09.2020 11.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanislav Maceják, rok narodenia: 1964 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.09.2020 11.09.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub súvislých krovitých porastov s plochou 400 m2 a 250 m2 rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 21229/71, k. ú. Vinohrady, na Tupého ulici v Bratislave 11.09.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman