Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Petra Ferdinandová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.07.2020 14.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o spoločnej dobrovoľnej dražbe č.7/2020., dátum konania dražby 14.08.2020. o 17:00 hod., Miesto konania dražby: Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (Kultúrny dom, malá sála) 14.07.2020 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Tomáš Vass, rok narodenie: 1986, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.07.2020 14.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Anna Rigová Horečná, rok narodenie: 1997, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.07.2020 14.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Kristína Vančová, rok narodenie: 1996, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.07.2020 14.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jozef Kmeť, rok narodenie: 1944, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.07.2020 14.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Imrich Somogyi, rok narodenie: 1975, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.07.2020 14.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Branislav Cupák, rok narodenie: 1971, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 29.07.2020 14.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o spoločnej dobrovoľnej dražbe č.5/2020., dátum konania dražby 24.07.2020. o 17:00 hod., Miesto konania dražby: Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (Kultúrny dom, malá sála) 14.07.2020 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
S.B.A. spol.s.r.o. písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 419, adresát si môže písomnosť prevziať do 28.07.2020 13.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12211/1, k. ú. Nové Mesto, v areáli ZŠ s MŠ na ul. Za Kasárňou 2 v Bratislave 13.07.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2933, 2962/2, 2819, 2822/16, k. ú. Dúbravka (rôzne lokality) v Bratislave 13.07.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Aleksadnar Ivanič, rok narodenie: 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.07.2020 13.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Emília Vašková, rok narodenie: 1975, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.07.2020 13.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Katarína Knedlíková, rok narodenie: 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.07.2020 13.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Emília Gregorovičová, rok narodenie: 1961, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.07.2020 13.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská“ Miesto stavby: na pozemku parc. č.13061/2, prípojky na inžinierske siete aj na pozemkoch parc. č. 22063, 13061/1 a 13061/5 a vodorovné dopravné značenie pre 15 parkovacích stojísk pre osobné automobily, k. ú. Nové Mesto 08.07.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu referent pre správu bytových a nebytových priestorov (zastupovanie počas PN) 07.07.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Katarina Gažiková, rok narodenie: 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 21.07.2020 06.07.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: 2 SOVY – DOM 2, Sovia ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 06.07.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman