Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - RODINNÝ DOM s dvomi bytovými jednotkami 23.05.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia výberovej komisie na pozíciu "Riaditeľ/Riaditeľka EKO-podniku verejnoprospešných služieb" 23.05.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie verejnou vyhláškou - oboznámenie sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia 23.05.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 13670/6 v k. ú. Nové Mesto (Rožňavská ulica v Bratislave) 23.05.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o stave prípravy Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova 23.05.2024 Rôzne oznamy
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Referent/ka denného centra Račianska 16.05.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Letícia Šubová, rok narodenia: 2003, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 31.05.2024 15.05.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Letícia Šubová, rok narodenia: 2003, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 405 B, v termíne do 31.05.2024 15.05.2024 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Jeséniova 15.05.2024 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúca/Vedúci referátu sociálnych vecí 14.05.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5975/2 v k. ú. Vinohrady na Bárdošovej ulici v Bratislave 07.05.2024 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí stavebného konania, MODERNIZÁCIA ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ - Ružinovská radiála (MET RR) 07.05.2024 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 18116 v k. ú. Vinohrady (ulica Vtáčnik v Bratislave) 03.05.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka terénnej opatrovateľskej služby 03.05.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka pre správu ciest III. a IV. triedy 03.05.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/ka 02.05.2024 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný/á referent/ka stavebného úradu a Odborný/á referent/ka špeciálneho stavebného úradu 26.04.2024 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Pozvánka na 13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 24.04.2024 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 3 ks stromov a 325 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/50 v k. ú. Petržalka, (lokalita Dráždiak v Bratislave) 24.04.2024 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19229/127 v k. ú. Vinohrady (Sliačska ulica v Bratislave) 24.04.2024 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore