Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6727/3 v k. ú. Vinohrady na Jeséniovej ul. v Bratislave 19.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Odstránenie stavby „nebytovej budovy“ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 19.07.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 002 NFŠ Suterén, SO 003 NFŠ Štadión, k. ú. Nové Mesto 19.07.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy bytu č.10 na 3.posch. v bytovom panelovom dome - so súp. č. 2717 na pozemku parc.č. 5925 na Bárdošovej č.12 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Novostavba RD, Kĺzavá ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Novostavba rodinného domu, Merlotová ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Stavba záhradného domčeka, Na Slanci 16 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: NIDO 2 Projekt občianskej vybavenosti - apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby; Trnavská cesta, Bratislava, k. ú. Nové Mesto 17.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom vila R+R, Tupého ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov UO00108-Bratislava 1_B2-Račianska", Jedná sa o líniovú stavbu vedenú cez ulice Ormisova, Teplická, Račianska, Sliačska, Muštová, Pionierska, Kraskova, J.C.Hronského, Mikovíniho v Bratislave v k. ú. Nové Mesto 17.07.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom – dodatočné povolenie stavby, Magurská 21 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: RD Koliba, Dvanásta ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom Jaskový rad – prestavba a prístavba, Jaskový rad 155 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zobytnenie povalového priestoru – 2 byty, Cintulova č. 3 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 17.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom Jaskový rad – prestavba a prístavba, Jaskový rad č. 155 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 16.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zobytnenie povalového priestoru – dva byty, Cintulova č. 3 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 16.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačnej chaty,“ na pozemkoch parc. č. 18052/16, /17 v katastrálnom území - Vinohrady, v lokalite Vtáčnik v Bratislave 16.07.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavebných úprav - výzva na doplnenie podania - „Havarijná oprava strechy – výmena izolácie strechy“ bytového domu so súpisným číslom 3569 na ulici Šancová na pozemku parc. č. 11442 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.07.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 10, 12, 14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1 a 3 so súp. č. 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112 na pozemku parc. č. 11261/1 16.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá 2 záujemcov na pracovnú pozíciu odborný referent v oblasti územného plánovania 15.07.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore