Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Splátkový kalendár

Čo vybavíte

Právnická alebo fyzická osoba môže požiadať o vypracovanie splátkového kalendára úhrady svojej pohľadávky voči mestskej časti (napríklad dlžné nájomné, pokuta). Pri pokutách uložených v správnom konaní musí byť pokuta uhradená do 3 rokov od vykonateľnosti rozhodnutia.

Žiadosť môžete podať:

Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie)
  • Písomná žiadosť, ktorá musí obsahovať:
  • meno žiadateľa, adresu, kontakt (telefónne číslo, e-mail)
  • návrh výšky splátky a doby splácania
Kedy vybavíte
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková – veúca oddelenia
kancelária č. 313/3. poschodie
telefón: 02/49 253 133
e-mail: marianna.moravcova@banm.skpravne@banm.sk

Mgr. Zuzana Kozáková – správa majetku
kancelária č. 314/3. poschodie
telefón: 02/49 253 138
e-mail: zuzana.kozakova@banm.sk

Ing. Kornélia Kasmanová – správa majetku
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.sk

Mgr. Jana Biharyová – právny úsek
kancelária č. 317/3. poschodie
telefón: 02/49 253 201
e-mail: jana.biharyova@banm.sk

Mgr. Ľudovít Beňo - právny úsek
e-mail: ludovit.beno@banm.sk
JUDr. František Chamula - právny úsek
kancelária č. 316/3. poschodie
telefón: 02/49 253 389
e-mail: frantisek.chamula@banm.skpravnaporadna@banm.sk

Andrea Vráblová – sekretariát
kancelária č. 305/3. poschodie
telefón: 02/49 253 152
e-mail: andrea.vrablova@banm.sk

Vytvorené: 30.01.2012 10:45, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore