Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nahlásenie podujatia

Čo vybavíte

Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí je povinný ohlásiť takéto podujatie v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.
Organizátor verejného športového podujatia je povinný riadiť sa zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Usporiadateľ verejného  kultúrneho podujatia je povinný riadiť sa zákonom SNR č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

Usporiadateľ kultúrnych a verejných telovýchovných športových a turistických podujatí na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je povinný písomne oznámiť miestnemu úradu zámer usporiadať podujatia najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
Ak po ohlásení nastanú zmeny, treba ich oznámiť bezodkladne. Mestská časť má právo zakázať podujatie v prípade, ak by účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo by podujatie ohrozovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie.

Oznámenie môžete podať: Čo potrebujete: (nevzťahuje sa na elektronické podanie) Usporiadateľ prinesie vyplnené oznámenie osobne do podateľne miestneho úradu, alebo ho zašle poštou. Pozor, nie e-mailom!

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte
Podateľňa Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto
prízemie, číslo dverí: 6
telefón: 02/49 253 179

Bližšie informácie poskytne
Mgr. Tibor Csomor
tibor.csomor@banm.sk
telefón: 02/ 49 253 125 


Posledná aktualizácia: 03.07.2023 14:05
Hore
Hore
Hore