Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Nahlásenie podujatia

Čo vybavíte

Usporiadateľ kultúrnych a verejných telovýchovných športových a turistických podujatí na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je povinný písomne oznámiť miestnemu úradu zámer usporiadať podujatia najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
Ak po ohlásení nastanú zmeny, treba ich oznámiť bezodkladne. Mestská časť má právo zakázať podujatie v prípade, ak by účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo by podujatie ohrozovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie.

Oznámenie môžete podať: Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie) Usporiadateľ prinesie vyplnené oznámenie osobne do podateľne miestneho úradu, alebo ho zašle poštou. Pozor, nie e-mailom!

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Podateľňa Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto
prízemie, číslo dverí: 6
telefón: 02/49 253 179

Bližšie informácie poskytne:
Ing. Tomáš Hanulík – referent pre kultúru a šport
kancelária č. 409/4. poschodie
telefón: 02/ 49 253 424
e-mail: tomas.hanulik@banm.sk, kultura@banm.sk, sport@banm.sk


 


Vytvorené: 11.01.2012 17:01, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore