Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

KONTAKT

 
Oficiálny názov Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Adresa Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Fax 02/45 529 459
Telefón 02/49 253 512, 02/49 253 179 - podateľňa
Oficiálna WWW URL www.banm.sk
Email podatelna@banm.sk
Elektronická podateľňa Ústredný portál verejnej správy
Elektronické služby bratislavskej samosprávy
Úrad prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch pdf, docx, doc, TIFF, JPEG,
excel, dwg, odt. Podanie v inom dátovom formáte bude považované za nedoručené.
IČO
DIČ
00 603 317
2020887385

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK0856000000001800347007
Starosta MČ Bratislava - Nové Mesto Mgr. Rudolf Kusý
Prednosta miestneho úradu Ing. Ignác Olexík, PhD.

 

Stránkové hodiny Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  


Stránkové hodiny Oddelenia územného konania a stavebného poriadku
na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00


Stránkové hodiny Oddelenia životného prostredia a územného plánovania
na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00


Stránkové hodiny Matričného úradu na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00


Stránkové hodiny v Podateľni Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto

 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Utorok 8.00-12.00 13.00-16.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 8.00-12.00 13.00-16.00
Piatok 8.00-12.00 13.00-14.00
 

V prípade záujmu prosím využite náš kontaktný formulár

Upozornenie:  Kontaktný formulár neslúži na elektronické podanie v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. a nenahrádza povinnosť písomného podania v zmysle osobitných predpisov. Pre elektronické podanie využite portál Elektronické služby bratislavskej samosprávy alebo Ústredný portál verejnej správy.


 Vytvorené: 28.12.2009 18:21, Solutions Aglo
Hore
Hore
Hore