Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

KONTAKT

 
Oficiálny názov Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Adresa Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko
Fax 02/45 529 459
Telefón 02/49 253 512, 02/49 253 179 - podateľňa
Oficiálna WWW URL www.banm.sk
Email podatelna@banm.sk
Kontakt pre médiá hovorca@banm.sk; 02/49 253 444
Elektronická podateľňa  Ústredný portál verejnej správy
Elektronické služby bratislavskej samosprávy

 

Úrad prijíma elektronické zásielky v štandardizovaných formátoch
a. Textové súbory, ktoré nevyžadujú ďalšiu úpravu – formáty .htm, .html, xhtml (podľa W3C),                                                      .pdf, .txt podľa príslušných technických noriem
b. Textové súbory, ktoré vyžadujú ďalšiu úpravu – formáty editovateľné .pdf, docx, .odt,                                                            podľa príslušných technických noriem
c. Textové súbory na podpis PDF/A-1a
d. Grafické súbory - formáty .gif, .png, .jpg, . jpeg, .tif, .tiff , a ďalšie, grafika uložená v textových                                         súboroch pri dodržiavaní príslušných štandardov, prípadne ďalšie grafické súbory podľa príslušných                                               technických noriem
e. Grafické súbory na podpis - formát .png
f. Súbory obsahujúce tabuľky – formáty .ods a xlsx - ak sa majú zachovať aktívne vzorce alebo funkcie 
g. Súbory obsahujúce tabuľky – formáty .pdf, CSV – ak nie je potrebné zachovať aktívne vzorce alebo                                
funkcie
h. Formát pre kompresiu súborov - .zip vo verzii 2.0
i. priamo i externe podpísané textové súbory (.pdf) vo verzii A-1 (PDF/A-1), A-2 (PDF/A-2) a                                                           A-3 (PDF/A-3) a ďalšie textové súbory podľa príslušných technických noriem, podpisový kontajner                                              vo formáte asics, .scs, .asice, .sce podľa príslušných technických noriem
Podanie v inom dátovom formáte bude považované za nedoručené.
IČO
DIČ
00 603 317
2020887385

Bankové spojenie

Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN SK0856000000001800347007
Starosta MČ Bratislava - Nové Mesto Mgr. Matúš Čupka
Prednostka miestneho úradu Ing. Barbora MarekováNajistejší spôsob ako efektívne vybaviť Vaše záležitosti je dohodnúť si stretnutie vopred mailom. Kontakty na našich kolegov nájdete na stránke: https://www.banm.sk/telefonny-zoznam/

Stránkové hodiny Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto

 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  


Stránkové hodiny Stavebného úradu
na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

 

Stránkové hodiny Matričného úradu na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00


Stránkové hodiny v Podateľni Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto

 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Utorok 8.00-12.00 13.00-16.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Štvrtok 8.00-12.00 13.00-16.00
Piatok 8.00-12.00  
 

V prípade záujmu prosím využite náš kontaktný formulár

Upozornenie:  Kontaktný formulár neslúži na elektronické podanie v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. a nenahrádza povinnosť písomného podania v zmysle osobitných predpisov. Pre elektronické podanie využite portál Elektronické služby bratislavskej samosprávy alebo Ústredný portál verejnej správy.


 Posledná aktualizácia: 13.09.2023 17:01
Hore
Hore
Hore