Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Čo vybavíte

Žiadateľ – nájomca bytového alebo nebytového priestoru má možnosť požiadať o potvrdenie výšky pohľadávok, ktoré eviduje mestská časť Bratislava - Nové Mesto voči nemu ako nájomcovi - dlžníkovi.

Žiadateľ, v prípade, že je nájomcom pozemkov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, má tiež možnosť požiadať mestskú časť o potvrdenie výšky pohľadávok na nájomnom za tieto pozemky.

Žiadosť môžete podať

  • elektronicky cez elektronickú službu Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci  (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty) Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať.
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
  • v podateľni Miestneho úradu MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Byty: 

Barbora Hrubá
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail: barbora.hruba@banm.sk

Nebytové priestory: 
Ing. Terézia Straková
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e-mail: terezia.strakova@banm.sk

Pozemky:
Ing. Kornélia Kasmanová 
kancelária č. 312/3. poschodie
telefón: 02/49 253 137
e-mail: kornelia.kasmanova@banm.skPosledná aktualizácia: 24.10.2023 17:07
Hore
Hore
Hore