Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sociálna starostlivosť

Základné sociálne poradenstvo

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje základné sociálne poradenstvo v rámci činnosti oddelenia sociálnych služieb:

  • Posudková činnosť,
  • Opatrovateľská služba,
  • Jednorazové finančné výpomoci,
  • Denné centrá,
  • Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa,
  • Komunitné centrum.

Opatrovateľská služba
Sociálne posudzovanie
Denné centrá seniorov
Referát zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov
Sociálne príspevky
Sociálna pomoc
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa


Vytvorené: 11.01.2012 10:27, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore