Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Denné centrá seniorov

Čo vybavíte

Zabezpečenie kompletnej prevádzky a vytváranie podmienok pre činnosť 8 denných centier v oblasti spoločenskej, kultúrnej, záujmovej, vzdelávacej.

Poskytovanie stravy pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti v 5 denných centrách - ako výdajných strediskách stravy v rozsahu 1 stravnej jednotky počas pracovného dňa od 10.30 hod. do 12.30 hod., prostredníctvom donášky stravy do domácnosti realizovanou opatrovateľskou službou po vydaní rozhodnutia starostom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o odkázanosti na túto službu, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a zároveň nedisponujú akýmkoľvek iným príjmom okrem poberaného dôchodku, invalidným dôchodcom, ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku a zároveň nedisponujú akýmkoľvej iným príjmom okrem poberaného dôchodku a ktorých zdravotný stav neumožňuje prípravu stravy podľa potvrdenia lekára.

Žiadosť môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Poskytovanie stravovania v jedálni (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty)
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 

Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie)

Poplatky za stravu (v závislosti od výšky príspevku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto):
– Príspevok mestskej časti na obedy (v eurách): 

1. do výšky
dôchodku 380,- € vrátane
2,00 €
2. od 380,01 do 450,- € vrátane 1,00 €
3. nad 450,- € občania uhrádzajú plnú cenu obeda (3,60 €)

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte

Andrea Tomšů
3. poschodie, číslo dverí: 310
telefón: 02/49 253 377
e-mail: andrea.tomsu@banm.sk


Vytvorené: 23.01.2012 11:29, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore