Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Denné centrá seniorov

Čo vybavíte


Zabezpečenie kompletnej prevádzky a vytváranie podmienok pre činnosť 8 denných centier v oblasti spoločenskej, kultúrnej, záujmovej, vzdelávacej.

Poskytovanie stravy pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti v 4 denných centrách - ako výdajných strediskách stravy v rozsahu 1 stravnej jednotky počas pracovného dňa. Donáška stravy do domácností je realizovaná prostredníctvom opatrovateľskej služby po vydaní rozhodnutia starostom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o odkázanosti na túto službu, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku a zároveň nedisponujú akýmkoľvek iným príjmom okrem poberaného dôchodku, invalidným dôchodcom, ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku a zároveň nedisponujú akýmkoľvej iným príjmom okrem poberaného dôchodku a ktorých zdravotný stav neumožňuje prípravu stravy podľa potvrdenia lekára.


Žiadosť môžete podať:
 

  • elektronicky cez elektronické služby Poskytovanie stravovania v jedálni (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty), Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať.
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 

Čo potrebujete 

Poplatky za stravu (v závislosti od výšky príspevku mestskej časti Bratislava – Nové Mesto):
– Príspevok mestskej časti na obedy (v eurách): 

do výšky dôchodku 470,- € vrátane 2,50 €
nad 470,- € občania uhrádzajú plnú cenu obeda 

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Andrea Tomšů
3. poschodie, číslo dverí: 310
telefón: 02/49 253 377
e-mail: andrea.tomsu@banm.sk


Posledná aktualizácia: 13.12.2023 14:42
Hore
Hore
Hore