Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Sociálna starostlivosť

Základné sociálne poradenstvo

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje základné sociálne poradenstvo v rámci činnosti oddelenia sociálnych služieb:


Opatrovateľská služba
Sociálne posudzovanie
Denné centrá seniorov
Referát zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
Sociálne príspevky
Sociálna pomoc


Vytvorené: 11.01.2012 10:27, Borčin Ján