Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Marcový Hlas Nového Mesta

Marcový Hlas Nového Mesta
18.03.2024 -

Čo si prečítate v novom Hlase Nového Mesta?

  • Miestne komunikácie v Novom Meste sa budú  opravovať. V rámci skvalitnenia a údržby mestská časť vyčlenila prostriedky vo výške 230 000 eur  na opravu výtlkov a zlepšenie miestnych komunikácií.  Tieto zlepšenia budú zahŕňať aj stavebné úpravy v štvrti Pokrok. Celkovo je nahlásených  cez 100 problematických miest. 
  • Popri pomoci sociálne ohrozeným jednotlivcom, rodinám a seniorom z Nového Mesta vo forme sociálnej výdajne, mestská časť túto zimu spustila pilotný program pomoci ľuďom bez domova. Aktivita bola súčasťou Zimného krízového plánu a vychádzala z iniciatívy Referátu sociálnych vecí Oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu.  
  • Východná časť bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je známa najmä umiestnením výrobných podnikov a skladov. Napriek tomu, že ide o vstupnú bránu do hlavného mesta, v súčasnosti je však len malá časť tohto územia efektívne využitá. To sa má v budúcnosti zmeniť. Mestská časť mieni toto rozľahlé územie  transformovať na modernú mestskú štvrť.  
  • Na brehu obľúbeného jazera Kuchajda pribudla  vŕba biela, ktorá je darom Ukrajincov a Ukrajiniek Slovensku. Ukrajinská komunita sa darovaním stromu rozhodla poďakovať za pomoc a prijatie v čase núdze, ktoré dostala po príchode na Slovensko.  
  • Okrem novomestských rodinných nedieľ bude tento rok súčasťou kultúrneho programu našej mestskej časti aj rozšírená ponuka podujatí pre dospelých.  Dom kultúry Kramáre a Stredisko kultúry Vajnorská ponúknu premietanie dokumentárnych filmov, čítačky, tančiarne, ale aj obľúbené swapy. 
  • a mnoho iného 

Hlas Nového Mesta 3/2024 nájdete aj  na stránke: https://www.banm.sk/data/att/17596.pdf
 

Radi uvítame vaše nápady, hodnotenia a postrehy. Napíšte nám na adresu redakcie: hlas@banm.sk.

Registrácia  EV 226/23/EPPVytvorené: 18.03.2024 12:19, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore