Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novinky

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

referent/ka  kultúry

 

Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava…

Referent/Referentka KULTÚRY

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu   referent/ka  kultúry   Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava…

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania,

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) informuje,

že v týždni od 4. decembra 2023 sa v Bratislave bude kuchyns…

Od 4. decembra sa v Bratislave bude kuchynský bioodpad odvážať jedenkrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov

Milé Bratislavčanky, milí Bratislavčania, spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) informuje, že v týždni od 4. decembra 2023 sa v Bratislave bude kuchyns…

Z dôvodu vzniku poruchy a následnej urgentnej neplánovanej opravy vodovodného potrubia Vám oznamujeme dočasné prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v lok…

Dočasné prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v lokalite/ ulici Klenová a prípadne priľahlých ulíc

Z dôvodu vzniku poruchy a následnej urgentnej neplánovanej opravy vodovodného potrubia Vám oznamujeme dočasné prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v lok…

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto v súlade s ustanovením § 150a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorý…

Prerušenie prevádzky materských škôl počas sviatkov

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto v súlade s ustanovením § 150a ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorý…


	Regulované parkovanie PAAS štartuje od 6. decembra aj v zóne Pokrok. Ako bude fungovať a čo si treba vybaviť?
	Moderný pavilón na ZŠ Odborárska a nová materská ško…

Čo si prečítate v decembrovom Hlase Nového Mesta?

Regulované parkovanie PAAS štartuje od 6. decembra aj v zóne Pokrok. Ako bude fungovať a čo si treba vybaviť? Moderný pavilón na ZŠ Odborárska a nová materská ško…

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto v spolupráci s organizáciou Post Bellum vás pozývajú na putovnú výstavu HERstory.

Keď sa pozrieme na históriu a na to, ako sa o…

Výstava HERstory pri Novej tržnici

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto v spolupráci s organizáciou Post Bellum vás pozývajú na putovnú výstavu HERstory. Keď sa pozrieme na históriu a na to, ako sa o…

Od stredy 15. novembra začal platiť operačný plán zimnej údržby komunikácií v Novom Meste na nasledujúcu sezónu. Organizácia Eko-podnik VPS má zimnú údržbu v mestskej …

V Novom Meste už platí pohotovostný plán zimnej údržby

Od stredy 15. novembra začal platiť operačný plán zimnej údržby komunikácií v Novom Meste na nasledujúcu sezónu. Organizácia Eko-podnik VPS má zimnú údržbu v mestskej …

V pondelok, 27.11.2023 sa o 9:00 hod. otvára nové klientske miesto PAAS v Urban Residence. Na tomto mieste si osobne môžete vybaviť:


	registráciu v online systéme…

PAAS – Nové klientske miesto pre Pokrok

V pondelok, 27.11.2023 sa o 9:00 hod. otvára nové klientske miesto PAAS v Urban Residence. Na tomto mieste si osobne môžete vybaviť: registráciu v online systéme…

Na čom sa aktuálne pracuje?

- Terénne úpravy
- Prebiehajú sadové práce,
-  Na multifunkčnom športovisku a detskom ihrisku sa dokončuje krycia vrstva športového po…

Blížime sa do finále - Park na RAČIANSKOM MÝTE sa pomaly dokončuje

Na čom sa aktuálne pracuje? - Terénne úpravy - Prebiehajú sadové práce, -  Na multifunkčnom športovisku a detskom ihrisku sa dokončuje krycia vrstva športového po…

Milé obyvateľky, milí obyvatelia,

zberný dvor Rača na adrese Pri Šajbách 1 bude od 1. decembra 2023 do 16. apríla 2024 zatvorený.

Od 16. apríla 2024 (utorok) bud…

Sezónny zberný dvor v Rači bude od 1. decembra 2023 zatvorený. Jeho brány budú otvorené opäť 16. apríla 2024

Milé obyvateľky, milí obyvatelia, zberný dvor Rača na adrese Pri Šajbách 1 bude od 1. decembra 2023 do 16. apríla 2024 zatvorený. Od 16. apríla 2024 (utorok) bud…

Po šiestich rokoch, mestská časť obnovuje tradíciu reprezentačných plesov. V sobotu, 27. januára 2024 o 19.00 zažijú hostia v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21 atmosf…

Reprezentačný ples Nového mesta bude v januári

Po šiestich rokoch, mestská časť obnovuje tradíciu reprezentačných plesov. V sobotu, 27. januára 2024 o 19.00 zažijú hostia v Stredisku kultúry na Vajnorskej 21 atmosf…

Občianske združenie Vagus vás srdečne pozýva na 10. ročník podujatia Noc vonku, ktoré sa bude konať vo štvrtok 23. 11. 2023 v Novej Cvernovke v Bratislave.

Bratisla…

Noc vonku 2023 už tento štvrtok v Novej Cvernovke

Občianske združenie Vagus vás srdečne pozýva na 10. ročník podujatia Noc vonku, ktoré sa bude konať vo štvrtok 23. 11. 2023 v Novej Cvernovke v Bratislave. Bratisla…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v súlade s ustanovením § 150a ods. 2 písm. a), c) a e) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a do…

Prerušenie prevádzky Materskej školy Rešetkova 6

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v súlade s ustanovením § 150a ods. 2 písm. a), c) a e) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a do…

Bratislava, 14. november 2023 – Bratislava sa zaradí k mestám a obciam, ktoré v reakcii na drastické znižovanie príjmov ohlasujú zvyšovanie dane z nehnuteľností a inýc…

Nepriaznivé ekonomické prognózy vlády prinútili už aj Bratislavu zvýšiť daň z nehnuteľnosti

Bratislava, 14. november 2023 – Bratislava sa zaradí k mestám a obciam, ktoré v reakcii na drastické znižovanie príjmov ohlasujú zvyšovanie dane z nehnuteľností a inýc…

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) a Hlavné mesto v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska reagujú na potreby ľudí so zrakovým znevýhodnením v téme …

Bratislavské OLO inštaluje na kontajnery reliéfne štítky v Braillovom písme. Nevidiacim a slabozrakým pomôžu triediť komfortne a hygienicky

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) a Hlavné mesto v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska reagujú na potreby ľudí so zrakovým znevýhodnením v téme …

Vážení obyvatelia rodinných domov,

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) v spolupráci s hlavným mestom predlžuje odvoz záhradného bioodpadu do 1. decembra…

Odvoz záhradného bioodpadu z rodinných domov bude realizovaný do 1. decembra 2023

Vážení obyvatelia rodinných domov, spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) v spolupráci s hlavným mestom predlžuje odvoz záhradného bioodpadu do 1. decembra…


Oznámenie o prerokovaní 

nového návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako príslušný orgán územné…

Oznámenie o prerokovaní nového návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020

Oznámenie o prerokovaní nového návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020   Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako príslušný orgán územné…

Poslanci schválili IV. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2023 a to zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na projekty:


- Revitalizáci…

Mimoriadne 8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto odsúhlasilo dôležité témy

Poslanci schválili IV. zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2023 a to zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti kapitálových výdavkov na projekty: - Revitalizáci…

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude v piatok 17. novembra 2023, počas štátneho sviatku, vykonávať odvoz odpadu bez zmien.

Odvo…

Počas štátneho sviatku 17.11. bude odvoz odpadu vykonaný bez zmien

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude v piatok 17. novembra 2023, počas štátneho sviatku, vykonávať odvoz odpadu bez zmien. Odvo…

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

opatrovateľ/ka 

do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov 

 

Miesto v…

Opatrovateľ/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

  Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu   opatrovateľ/ka do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov   Miesto v…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 28.12.2009 18:32, webman
Hore
Hore
Hore