Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novinky

Stretli ste sa s človekom, ktorý sa na ulici potácal a okoloidúci sa mu vyhýbali v domnení, že si práve dal pár pohárov vína? Problém je, že nie vždy dokážeme jednozna…

Na pomoc pacientom s Parkinsonovou chorobou

Stretli ste sa s človekom, ktorý sa na ulici potácal a okoloidúci sa mu vyhýbali v domnení, že si práve dal pár pohárov vína? Problém je, že nie vždy dokážeme jednozna…

Ako vychovávať „generáciu Google“?

Ako vplývajú informačné technológie na vývin a správanie detí? Čo robiť, keď sa v škole objaví kyberšikanovanie? Čím to, že sa takéto konanie zisťuje u čoraz mladších …

Do termínu volieb do Európskeho parlamentu sa nesmú meniť názvy ulíc ani číslovanie stavieb

Na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 28 zo dňa 01.02.2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu Mestská časť Bratislava Nové Mes…

Z dôvodu prebiehajúceho ochorenia rýb sprevádzaného ich úhynom je na revíri 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda vyhlásený VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB. To znamená, že sa na uve…

Rybársky zväz: Na Kuchajde platí zákaz lovu rýb

Z dôvodu prebiehajúceho ochorenia rýb sprevádzaného ich úhynom je na revíri 1-0980-1-1 Štrkovisko Kuchajda vyhlásený VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB. To znamená, že sa na uve…

Príjemné prežitie VEĽKEJ NOCI,
veľa pohody, radosti a spokojnosti
Vám želá

Vaša mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Prajeme vám príjemné veľkonočné sviatky

Príjemné prežitie VEĽKEJ NOCI, veľa pohody, radosti a spokojnosti Vám želá Vaša mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že bolo začaté prerokovania upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre. Týmto sa obraciame na d…

Nastavme spolu pravidlá výstavby na Kramároch. Začalo sa pripomienkovanie návrhu Územného plánu zóny Jelšová

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že bolo začaté prerokovania upraveného návrhu Územného plánu zóny Jelšová, Bratislava – Kramáre. Týmto sa obraciame na d…

Miestny úrad bude dnes otvorený do 12.00 h, podateľňa aj matrika aj popoludní

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že Miestny úrad na Junáckej ulici č. 1 bude dnes - štvrtok 18. apríla - v prevádzke do 12.00 h, s výnimkou podateľne a ma…

Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Bratislavská mestská spoločnosť OLO zabezpečí odvoz odpadu aj počas veľkonočných sviatkov. Odvozy sa však budú vykonávať v upravenom režime. Na Veľký piatok 19.4.2019…

S docentom Jánom Blahom som sa zoznámila na podujatí Cena Samuela Zocha koncom roka 2018, kde mu župan Juraj Droba odovzdal pamätný list BSK ako jedinému zástupcovi na…

Choreograf a znalec ľudových tradícií Ján Blaho: Folklór mi vliezol do cesty

S docentom Jánom Blahom som sa zoznámila na podujatí Cena Samuela Zocha koncom roka 2018, kde mu župan Juraj Droba odovzdal pamätný list BSK ako jedinému zástupcovi na…

Téma starostlivosti o zeleň sa medzi nápadmi pre participatívny rozpočet objavuje pomerne často. Trápi nás nekvalitná starostlivosť o zeleň, sucho, klimatická zmena či…

Zmeny v režime starostlivosti o mestskú zeleň

Téma starostlivosti o zeleň sa medzi nápadmi pre participatívny rozpočet objavuje pomerne často. Trápi nás nekvalitná starostlivosť o zeleň, sucho, klimatická zmena či…

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 25.4.2019 o 17:00 v Knižnici Bratislava – Nové Mesto, pobočka Vernosť, Nobelova 30.

Pozvánka

Pozvánka na verejné stretnutie k pracovným variantom návrhu Územného plánu zóny Nobelova

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejné stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 25.4.2019 o 17:00 v Knižnici Bratislava – Nové Mesto, pobočka Vernosť, Nobelova 30. Pozvánka

Oznámenie o začatí prerokovania upraveného návrhu ÚPN Z Jelšová, Bratislava – Kramáre

Týmto sa obraciame na dotknuté orgány štátnej správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne od 15. apríla 2019 do 30. máj…

Štatistický úrad bude zisťovať, ako sú Slováci na tom s informačnými technológiami

Štatiastický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2019 Zisťovanie o využití informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov. Cieľ…

V sobotu 20. a v nedeľu 21. apríla bude bratislavské Nové Mesto dejiskom atraktívneho súboja Pohára federácie družstiev žien (FedCup) medzi domácim Slovenskom a Brazíl…

Súťaž o lístky na tenisový Pohár federácie Slovensko - Brazília

V sobotu 20. a v nedeľu 21. apríla bude bratislavské Nové Mesto dejiskom atraktívneho súboja Pohára federácie družstiev žien (FedCup) medzi domácim Slovenskom a Brazíl…

Záujem o základné školy v bratislavskom Novom Meste je z roka na rok väčší. Do prvých ročníkov pre školský rok 2019/2020 zapísali rodičia 570 detí. Zápis prvákov do ôs…

Záujem o novomestské školy stále rastie, rodičia zapísali do nového školského roka 570 prvákov

Záujem o základné školy v bratislavskom Novom Meste je z roka na rok väčší. Do prvých ročníkov pre školský rok 2019/2020 zapísali rodičia 570 detí. Zápis prvákov do ôs…

Orez drevín na Budyšínskej ulici

Oznamujeme občanom, že dňa 03.05.2019 budú na Budyšínskej ulici prebiehať orezávacie práce na 4 – 5 drevinách, ktoré zasahujú do stanovišťa budúcej stavby. Predmetné o…

Oznam pre občanov

Vážení občania, dňa 15.4.2019 budú skrátené stránkové hodiny oddelenia hospodárskeho a finančného na úseku daní a poplatkov do 14:00 hod. z dôvodu technicko – organiz…

Oznamujeme občanom, že od stredy 10.04.2019 sa bude opravovať chodník pre administratívnou budovou Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ulici č. 1.
Upozo…

Oprava chodníka pre budovou miestneho úradu

Oznamujeme občanom, že od stredy 10.04.2019 sa bude opravovať chodník pre administratívnou budovou Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ulici č. 1. Upozo…

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 15. 04. 2019 a 17. 04. 2019 bude úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách na Junáckej č. 1 z te…

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách bude v dňoch 15. 04. 2019 a 17. 04. 2019 mimo prevádzky

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 15. 04. 2019 a 17. 04. 2019 bude úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách na Junáckej č. 1 z te…

Ako nenaletieť podvodníkom, ktorí sa vydávajú za opravárov, úradníkov či dokonca policajtov? Ste dostatočne ostražití, aby ste predišli nepremyslenému podpisu nevýhodn…

Seniori sú obeťami trestných činov častejšie. Ako nenaletieť podvodníkom?

Ako nenaletieť podvodníkom, ktorí sa vydávajú za opravárov, úradníkov či dokonca policajtov? Ste dostatočne ostražití, aby ste predišli nepremyslenému podpisu nevýhodn…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 28.12.2009 18:32, webman
Hore
Hore
Hore