Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novinky

Viac ako 5-tisíc obyvateľov podpísalo do dnešného dňa petíciu za záchranu Polikliniky Tehelná v Bratislave. Vedenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ju dnes doručí…

Petíciu za záchranu Polikliniky Tehelná podpísalo vyše 5-tisíc ľudí

Viac ako 5-tisíc obyvateľov podpísalo do dnešného dňa petíciu za záchranu Polikliniky Tehelná v Bratislave. Vedenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ju dnes doručí…

V Bratislave triedi kuchynský bioodpad už viac ako 100 000 domácností. Koncom roka bude do zberu tohto druhu odpadu zapojené celé hlavné mesto

Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) zapojili do zberu kuchynského bioodpadu už väčšinu mestských častí Bratislavy. Od októbra 2021 sa Brati…

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto oznamuje, že v stredu 5. októbra 2022 bude podateľňa Miestneho úradu na Junáckej ul. č. 1 od 14.00 h mimo prevádzky z dôvodu účast…

Podateľňa miestneho úradu bude v stredu 5. októbra otvorená iba do 14-tej hodiny

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto oznamuje, že v stredu 5. októbra 2022 bude podateľňa Miestneho úradu na Junáckej ul. č. 1 od 14.00 h mimo prevádzky z dôvodu účast…

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto oznamuje, že  v piatok  30. septembra 2022 bude pokladňa Miestneho úradu na Junáckej ul. č. 1 z technických príčin mimo prevádzky.…

V piatok 30. septembra bude pokladňa miestneho úradu mimo prevádzky

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto oznamuje, že  v piatok  30. septembra 2022 bude pokladňa Miestneho úradu na Junáckej ul. č. 1 z technických príčin mimo prevádzky.…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto a VIVO! Bratislava vás pozývajú na veľké Finále Novomestského VIVO! behu. Už túto nedeľu 2. októbra 2022 na Kuchajde!

Program:

…

Veľké finále Novomestského VIVO! behu je tu. Už túto nedeľu 2. októbra na Kuchajde aj s vystúpením Mira Jaroša!

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto a VIVO! Bratislava vás pozývajú na veľké Finále Novomestského VIVO! behu. Už túto nedeľu 2. októbra 2022 na Kuchajde! Program: …

V utorok 27. septembra od 9.00 hod. zasadá Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.
Rokovanie môžete sledovať online: https://www.zastupitelstvo.s…

V utorok 27. septembra zasadá novomestské zastupiteľstvo, môžete ho sledovať online

V utorok 27. septembra od 9.00 hod. zasadá Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto. Rokovanie môžete sledovať online: https://www.zastupitelstvo.s…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako orgán územného plánovania oznamuje začatie preskúmania platného „Územný plán zóny Tehelná“. Preskúmanie uvedenej územnoplánovace…

Do 31. októbra môžete podať podnety a pripomienky k platnému Územnému plánu zóny Tehelná

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako orgán územného plánovania oznamuje začatie preskúmania platného „Územný plán zóny Tehelná“. Preskúmanie uvedenej územnoplánovace…

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude v termíne od 1. októbra do 30. novembra 2…

Od 1. októbra do 30. novembra 2022 bude jesenná deratizácia škodcov

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude v termíne od 1. októbra do 30. novembra 2…

Vláda v stredu 21. septembra 2022  schválila  novelu nariadenia č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie na základe zákona o azyle,
Novelizovaný predpi…

Zvýšenie príspevku za ubytovanie odídencov podľa zákona o azyle sa bude poskytovať do februára 2023

Vláda v stredu 21. septembra 2022  schválila  novelu nariadenia č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie na základe zákona o azyle, Novelizovaný predpi…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zák…

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ S MŠ Odborárska 2

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zák…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zák…

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ S MŠ Za kasárňou 2

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zák…

Už túto nedeľu 25. septembra sa na Kuchajde koná šiesty diel našej bežeckej série Novomestský VIVO! beh.
Opäť sme pre vás pripravili tri trate:

	4,5 km (tri okruhy…

Zaregistrujte sa na šiesty diel našej bežeckej série! Novomestský VIVO! beh už túto nedeľu 25. septembra

Už túto nedeľu 25. septembra sa na Kuchajde koná šiesty diel našej bežeckej série Novomestský VIVO! beh. Opäť sme pre vás pripravili tri trate: 4,5 km (tri okruhy…

Dodatočná distribúcia balíčkov na zber kuchynského bioodpadu

Počas tohto týždňa od pondelka 19.09. do piatka 23.09.2022 sme zriadili ďalšiu možnosť, kde si môžu obyvatelia bytových domov už zapojených mestských častí prevziať ba…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vás pozýva na hudobno-tanečné predstavenie Cigáni idú do neba!

	Vo štvrtok 22. septembra o 19.00 h
	V Stars Auditóriu na Junácke…

Poďte s nami do divadla! Pozývame vás na hudobno-tanečné predstavenie Cigáni idú do neba

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vás pozýva na hudobno-tanečné predstavenie Cigáni idú do neba! Vo štvrtok 22. septembra o 19.00 h V Stars Auditóriu na Junácke…

V týchto dňoch začíname na Tupého ulici s dlho očakávanou investíciou:

	výstavbou nového chodníka v dĺžke zhruba 200 metrov (od Ulice Pod Vtáčnikom po most nad žele…

Dočasné obmedzenia na Tupého ulici. Budujeme tu nový chodník a rekonštruujeme cestu

V týchto dňoch začíname na Tupého ulici s dlho očakávanou investíciou: výstavbou nového chodníka v dĺžke zhruba 200 metrov (od Ulice Pod Vtáčnikom po most nad žele…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie funkcie …

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/i oddelenia hospodárskeho a finančného

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  V zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie funkcie …

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 19.9.2022 - 23.9.2022 bude úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách na Junáckej č. 1 z technick…

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách bude od 19. do 23. septembra mimo prevádzky

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 19.9.2022 - 23.9.2022 bude úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách na Junáckej č. 1 z technick…

EKO podnik VPS vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

EKO - podnik verejnoprospešných služieb vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ  na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie  nájomnej zmluvy na prenájom časti pozem…

V utorok 13. septembra od 14.00 hod. zasadá Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto..
Rokovanie môžete sledovať online: https://www.zastupitelstvo…

V utorok 13. septembra zasadá novomestské zastupiteľstvo, môžete ho sledovať online

V utorok 13. septembra od 14.00 hod. zasadá Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.. Rokovanie môžete sledovať online: https://www.zastupitelstvo…

Z dôvodu druhej fázy rekonštrukcie je lanová dráha Kamzík – Železná studnička od pondelka 12. septembra 2022 mimo prevádzky.
Za spôsobený výpadok služieb sa ospravedl…

Lanovka je mimo prevádzky, začína sa druhá fáza rekonštrukcie

Z dôvodu druhej fázy rekonštrukcie je lanová dráha Kamzík – Železná studnička od pondelka 12. septembra 2022 mimo prevádzky. Za spôsobený výpadok služieb sa ospravedl…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 28.12.2009 18:32, webman
Hore
Hore
Hore