Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novinky

Sledujte s nami mimoriadne online zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Nové Mesto.  Zasadnutie sa začína o 9.30 hod. 


Rokovanie môžete sledovať online: …

Sledujte miestne zastupiteľstvo online

Sledujte s nami mimoriadne online zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Nové Mesto.  Zasadnutie sa začína o 9.30 hod.  Rokovanie môžete sledovať online: …

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto bude v pondelok 28. augusta 2023 z technických príčin pre verejnosť zatvorený.

Obyvateľov prosíme, aby si návštevu mestského úrad…

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto bude v pondelok 28. augusta 2023 z technických príčin zatvorený

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto bude v pondelok 28. augusta 2023 z technických príčin pre verejnosť zatvorený. Obyvateľov prosíme, aby si návštevu mestského úrad…

Kto povedie EKO-podnik verejnoprospešných služieb? Môžete sledovať osobné vypočutie kandidátov na stránke https://youtu.be/tbVwn71-NR4

Kto povedie EKO-podnik verejnoprospešných služieb? Môžete sledovať osobné vypočutie kandidátov

Kto povedie EKO-podnik verejnoprospešných služieb? Môžete sledovať osobné vypočutie kandidátov na stránke https://youtu.be/tbVwn71-NR4

Pozývame Vás na 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa uskutoční dňa 25. augusta 2023 (piatok) o 9.00 hod. prostredníctv…

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva

Pozývame Vás na 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré sa uskutoční dňa 25. augusta 2023 (piatok) o 9.00 hod. prostredníctv…

Plánujete byť mimo trvalého bydliska počas blížiacich sa volieb do NR SR 2023? 
Hlasovací preukaz vás oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom ok…

Nebudete sa počas volieb nachádzať v mieste svojho bydliska? Vybavte si prenosný hlasovací preukaz

Plánujete byť mimo trvalého bydliska počas blížiacich sa volieb do NR SR 2023?  Hlasovací preukaz vás oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom ok…

 sobotu 21. októbra 2023 obyvateľom Nového Mesta bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.

 

AKO NA TO?

Najneskôr do 18. októbra 2…

Zber starých spotrebičov

 sobotu 21. októbra 2023 obyvateľom Nového Mesta bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.   AKO NA TO? Najneskôr do 18. októbra 2…

Bratislava 16. augusta 2023 – Bratislavská vodárenská spoločnosť začne 20. augusta 2023 prvú etapu rekonštrukcie kanalizačného zberača na Vajnorskej ulici. Kanalizácia…

Na Vajnorskej ulici začína nevyhnutná rozsiahla rekonštrukcia kanalizácie

Bratislava 16. augusta 2023 – Bratislavská vodárenská spoločnosť začne 20. augusta 2023 prvú etapu rekonštrukcie kanalizačného zberača na Vajnorskej ulici. Kanalizácia…

Územný plán zóny Jelšová ulica, Bratislava-Kramáre dostal súhlas z okresného úradu. Ak poslankyne a poslanci miestneho zastupiteľstva tento dokument schvália, budúca v…

Dolná časť Kramárov bude prísnejšie regulovaná

Územný plán zóny Jelšová ulica, Bratislava-Kramáre dostal súhlas z okresného úradu. Ak poslankyne a poslanci miestneho zastupiteľstva tento dokument schvália, budúca v…

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 7.8.2023 – 31.8.2023 nebudú v podateľni z technických príčin vydávané rybárske lístky. Rybárske lístky …

Rybárske lístky sa nebudú vydávať od 7. do 31. augusta 2023

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 7.8.2023 – 31.8.2023 nebudú v podateľni z technických príčin vydávané rybárske lístky. Rybárske lístky …

Na základe schváleného postupu pre výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, schváleného miestny…

Kandidáti na pozíciu riaditeľa EKO-podniku VPS

Na základe schváleného postupu pre výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, schváleného miestny…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto oznamuje, že dňa 23.08.2023 (streda) od 16:30 hod. sa uskutoční osobné vypočutie na pozíciu „riaditeľ/riaditeľka EKO-podniku verejno…

Kto povedie EKO-podnik verejnoprospešných služieb? Môžete sledovať osobné vypočutie kandidátov

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto oznamuje, že dňa 23.08.2023 (streda) od 16:30 hod. sa uskutoční osobné vypočutie na pozíciu „riaditeľ/riaditeľka EKO-podniku verejno…

Mestská časť BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  v zmysle  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom  záujme
v y h l a s u j e    
výberové konanie na obsadenie fun…

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúca/vedúci referátu životného prostredia

Mestská časť BRATISLAVA-NOVÉ MESTO  v zmysle  § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom  záujme v y h l a s u j e     výberové konanie na obsadenie fun…

Vyjadrenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k občianskej iniciatíve k projektu „VILLA KOLIBA“

  Vedenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto víta iniciatívu obyvateľov bratislavskej Koliby a najmä ich záujem o veci verejné. Ich pripomienky vníma samospráva v…

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 2.8.2023 – 11.8.2023 bude úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách z technických príčin zatvore…

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách bude od 2. do 11. augusta mimo prevádzky

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 2.8.2023 – 11.8.2023 bude úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách z technických príčin zatvore…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sériou podujatí Novomestského kultúrneho a športového leta predstavila novú koncepciu, ktorá spríjemňuje verejné priestory, ponúka p…

Novomestské kultúrne a športové leto už potešilo takmer 5 000 návštevníkov

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto sériou podujatí Novomestského kultúrneho a športového leta predstavila novú koncepciu, ktorá spríjemňuje verejné priestory, ponúka p…

 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovné pozície:

	referent/ka správy majetku
	odborný/á referent/ka stavebného úradu
	odborný/á referent/k…

Hľadáte prácu?

 Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovné pozície: referent/ka správy majetku odborný/á referent/ka stavebného úradu odborný/á referent/k…

Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť:


	v centrále OLO, a.s. na Iv…

Kompostovateľné vrecká na odpad v Novom Meste

Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie bezplatne vyzdvihnúť: v centrále OLO, a.s. na Iv…

Bratislavské Nové Mesto priebežne rozširuje a dopĺňa vektorový digitálny 3D model mestskej časti, spracovaný pre potreby jej efektívneho fungovania, správy a riadenia.…

Mapový portál Nového Mesta obohatili zaujímavé novinky

Bratislavské Nové Mesto priebežne rozširuje a dopĺňa vektorový digitálny 3D model mestskej časti, spracovaný pre potreby jej efektívneho fungovania, správy a riadenia.…

Mestská časť Bratislava Nové Mesto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priesto…

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Mestská časť Bratislava Nové Mesto vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priesto…

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m…

Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m…

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »Vytvorené: 28.12.2009 18:32, webman
Hore
Hore
Hore