Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novinky

Vážení občania, z dôvodu technickej poruchy, na odstránení ktorej sa už intenzívne pracuje, nie je možné v pondelok 26. júla od 8.00 hod. do 13.00 hod. vybavovať strán…

Ohlasovňa pobytu je dnes 26. júla od 8.00 -13.00 hod. mimo prevádzky

Vážení občania, z dôvodu technickej poruchy, na odstránení ktorej sa už intenzívne pracuje, nie je možné v pondelok 26. júla od 8.00 hod. do 13.00 hod. vybavovať strán…


	
		
			Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že z dôvodu horúčav a mimoriadnej záťaže teplom, s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškode…

Úprava pracovného času na Miestnom úrade z dôvodu horúčav

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že z dôvodu horúčav a mimoriadnej záťaže teplom, s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškode…

Milovníci streetballu, pozor! Pozývame vás na ďalší ročník tradičného turnaja Havr1(4) Cup, ktorý sa tento rok v s podporou našej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto …

Pozývame vás na tradičný streetballový turnaj! V sobotu 31. júla na Kuchajde

Milovníci streetballu, pozor! Pozývame vás na ďalší ročník tradičného turnaja Havr1(4) Cup, ktorý sa tento rok v s podporou našej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto …

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 26.07.2021 - 06.08.2021 bude úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách na Junáckej č. 1 z techni…

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách bude v dňoch 26. júla až 6. augusta 2021 mimo prevádzky

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 26.07.2021 - 06.08.2021 bude úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách na Junáckej č. 1 z techni…

AKTUALIZÁCIA:
Zoznam mobilných odberných miest v Novom Meste nájdete aj na stránke: https://www.e-vuc.sk/bsk/zdravotnictvo/mobilne-odberove-miesta/bratislava-iii.html…

Kde v Novom Meste sa môžete dať otestovať na Covid-19

AKTUALIZÁCIA: Zoznam mobilných odberných miest v Novom Meste nájdete aj na stránke: https://www.e-vuc.sk/bsk/zdravotnictvo/mobilne-odberove-miesta/bratislava-iii.html…

Potrebujete test na Covid-19? Prinášame vám aktualizovaný prehľad mobilných odberných miest, ktoré pôsobia v Novom Meste. Informácie čerpáme priamo od prevádzkovateľov…

Aktuálne! Kde v Novom Meste vás otestujú na Covid-19

Potrebujete test na Covid-19? Prinášame vám aktualizovaný prehľad mobilných odberných miest, ktoré pôsobia v Novom Meste. Informácie čerpáme priamo od prevádzkovateľov…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu
opatrovateľ/ka  pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby
…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá opatrovateľa/ku pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka  pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby …

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu
Referent/ka miestneho poplatku za rozvoj
Miesto výkonu práce: Mi…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta miestneho poplatku za rozvoj

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Referent/ka miestneho poplatku za rozvoj Miesto výkonu práce: Mi…

Koná sa 30. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, prenos môžete sledovať online

V utorok 13. júla sa koná 30. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto. Rokovanie sa uskutočňuje od 9.00 hod. prostredníctvom aplikáci…

Začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Kamenné sady 2021“

V súlade s §19b ods. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mestská časť Bratislava-Nové Mesto…

V utorok 13. júla 2021 sa koná pokračovanie 29. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a po jeho skončení sa koná 30. zasadnutie.
Ro…

V utorok 13. júla zasadá novomestské zastupiteľstvo

V utorok 13. júla 2021 sa koná pokračovanie 29. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a po jeho skončení sa koná 30. zasadnutie. Ro…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  v y h l a s u j e  výberové konanie na obsadenie funkcie
VE…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci oddelenia školstva

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  v y h l a s u j e  výberové konanie na obsadenie funkcie VE…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto a Slovenský zväz chovateľov – Základná organizácia králičí hop Bratislava vás pozývajú na tradičné novomestské preteky v králičom ho…

Pozývame vás na ďalší ročník pretekov v králičom hope! V sobotu 17. júla na ihrisku Jelšová

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto a Slovenský zväz chovateľov – Základná organizácia králičí hop Bratislava vás pozývajú na tradičné novomestské preteky v králičom ho…

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií plánuje začať v pondelok 12. 7. 2021 opravovať pravostranný chodník na Račianskej ulici v úseku od Pionierskej…

Od pondelka 12. júla začína oprava chodníka na Račianskej ulici v úseku od Pionierskej po Ursínyho

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií plánuje začať v pondelok 12. 7. 2021 opravovať pravostranný chodník na Račianskej ulici v úseku od Pionierskej…

Informácie o kvalite vody na Kuchajde môžu nájsť obyvatelia na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave - https://www.ruvzba.sk/index2.html - po…

Kvalita vody na prírodných a umelých kúpaliskách

Informácie o kvalite vody na Kuchajde môžu nájsť obyvatelia na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave - https://www.ruvzba.sk/index2.html - po…

Až do 31. júla 2021 prebieha prerokovanie prerokovanie návrhu Zadania Územného plánu zóny Koliba - Stráže 2020. Návrh zadania územného plánu zóny je k nahliadnutiu na …

Do 31. júla je možné podať pripomienky a podnety k návrhu Zadania Územného plánu zóny Koliba - Stráže 2020

Až do 31. júla 2021 prebieha prerokovanie prerokovanie návrhu Zadania Územného plánu zóny Koliba - Stráže 2020. Návrh zadania územného plánu zóny je k nahliadnutiu na …

Štatistici budú zisťovať finančnú situáciu a spotrebu domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností. Na výber domácností používajú pokročilé …

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že z dôvodu horúčav a mimoriadnej záťaže teplom, s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle…

Úprava pracovného času na Miestnom úrade z dôvodu horúčav

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že z dôvodu horúčav a mimoriadnej záťaže teplom, s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v zmysle…

Potrebujete test na Covid-19? Prinášame vám prehľad mobilných odberných miest, ktoré pôsobia v Novom Meste. Informácie čerpáme zo stránky ministerstva zdravotníctva he…

Kde v Novom Meste sa môžete dať otestovať na Covid-19

Potrebujete test na Covid-19? Prinášame vám prehľad mobilných odberných miest, ktoré pôsobia v Novom Meste. Informácie čerpáme zo stránky ministerstva zdravotníctva he…

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií plánuje začať v utorok 6. 7. 2021 s opravou chodníkov a vozovky na Vajnorskej ulici v mestskej časti Nové Mest…

Vajnorskú čaká oprava chodníkov a cesty, práce sa majú začať v utorok 6. júla

Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií plánuje začať v utorok 6. 7. 2021 s opravou chodníkov a vozovky na Vajnorskej ulici v mestskej časti Nové Mest…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 28.12.2009 18:32, webman
Hore
Hore
Hore