Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Novinky

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytne vyššie finančné prostriedky materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Oznámením o výške…

Zvyšujeme finančné prostriedky na dieťa v školách a škôlkach

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytne vyššie finančné prostriedky materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Oznámením o výške…

Milé obyvateľky a milí obyvatelia, od 6. februára 2024  môžete v KOLO odovzdať po novom aj vaše svietidlá, ktoré sa dávajú do zásuvky. Tie, ktoré majú odhalené káble, …

V KOLO pribudne oddelenie svietidiel

Milé obyvateľky a milí obyvatelia, od 6. februára 2024  môžete v KOLO odovzdať po novom aj vaše svietidlá, ktoré sa dávajú do zásuvky. Tie, ktoré majú odhalené káble, …

Z dôvodu poruchy a následnej urgentnej neplánovanej opravy vodovodného potrubia je dočasné prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu v lokalite Stará Vajnorsk…

Dočasné prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu - Stará Vajnorská

Z dôvodu poruchy a následnej urgentnej neplánovanej opravy vodovodného potrubia je dočasné prerušená dodávka pitnej vody z verejného vodovodu v lokalite Stará Vajnorsk…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

referent/ka pre komunikáciu

 

Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bra…

Referent/Referentka pre komunikáciu

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu   referent/ka pre komunikáciu   Miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bra…

Už túto nedeľu, 4. februára bratislavské Kramáre ožijú fašiangovým sprievodom

Epicentrom zábavy bude Dom kultúry Kramáre na Stromovej 18. Rodiny s deťmi sa môžu od …

Fašiangový sprievod na Kramároch v nedeľu

Už túto nedeľu, 4. februára bratislavské Kramáre ožijú fašiangovým sprievodom Epicentrom zábavy bude Dom kultúry Kramáre na Stromovej 18. Rodiny s deťmi sa môžu od …

Mestská časť Nové Mesto už tradične dvakrát do roka, na jar a na jeseň, pristavuje pre obyvateľov veľkokapacitné kontajnery. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce samosp…

Veľkokapacitné kontajnery v Novom Meste - Harmonogram jar 2024

Mestská časť Nové Mesto už tradične dvakrát do roka, na jar a na jeseň, pristavuje pre obyvateľov veľkokapacitné kontajnery. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce samosp…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

opatrovateľ a administratívny pracovník

do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 roko…

Opatrovateľ a administratívny pracovník do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu   opatrovateľ a administratívny pracovník do Zariadenia starostlivosti o deti do 3 roko…

V poslednej dobe registrujeme problematickú situáciu s premnoženými diviakmi na Kramároch a Kolibe. V tejto súvislosti podnikáme príslušné kroky. Keďže ale miestny úra…

Postupy mestskej časti v prípade zvýšenia výskytu diviakov v intraviláne

V poslednej dobe registrujeme problematickú situáciu s premnoženými diviakmi na Kramároch a Kolibe. V tejto súvislosti podnikáme príslušné kroky. Keďže ale miestny úra…


v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a…

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/(ky) Základnej školy s materskou školou, sídlom Cádrova 23, 831 01 Bratislava

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu

 

vedúca/i referátu denných centier a komunitného centra

 

Miesto výkonu práce: Mies…

Vedúci/Vedúca Referátu denných centier a komunitného centra

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu   vedúca/i referátu denných centier a komunitného centra   Miesto výkonu práce: Mies…

Technické siete Bratislava spustili od dňa 1. 1. 2024 nový systém pre nahlasovanie podnetov, ktorý umožní efektívne a bezpečne zaznamenávať Vaše podnety a otázky. Záro…

Technické siete Bratislava spustili nový systém pre nahlasovanie podnetov

Technické siete Bratislava spustili od dňa 1. 1. 2024 nový systém pre nahlasovanie podnetov, ktorý umožní efektívne a bezpečne zaznamenávať Vaše podnety a otázky. Záro…

Voľby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa budú konať po novom. Miestny úrad prichádza so zmenou volebných okrskov a k nim prislúchajúcich volebných miestností. N…

Volebné okrsky v Novom Meste sa menia. Zmena sa prejaví už počas prezidentských volieb

Voľby v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa budú konať po novom. Miestny úrad prichádza so zmenou volebných okrskov a k nim prislúchajúcich volebných miestností. N…

Východná časť bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je známa najmä umiestnením výrobných podnikov a skladov. Napriek tomu, že ide o vstupnú bránu do hlavného mesta, …

Študenti ukázali, ako z východnej časti Nového Mesta vytvoriť modernú mestskú štvrť

Východná časť bratislavskej mestskej časti Nové Mesto je známa najmä umiestnením výrobných podnikov a skladov. Napriek tomu, že ide o vstupnú bránu do hlavného mesta, …

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) informuje, že začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.

Dňa 14.12.2023 Magistrát HM SR Bratislavy…

OLO začína s odvozom záhradného bioodpadu. Bude odvážaný celoročne so sezónnou zmenou intervalu.

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) informuje, že začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. Dňa 14.12.2023 Magistrát HM SR Bratislavy…

Princíp udržateľného rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa premietne do návrhu na zmenu územného plánu zóny Tehelná. Inovatívny pohľad na funkčné využitie ri…

Zmena územného plánu zóny Tehelná naďalej ráta s poliklinikou

Princíp udržateľného rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa premietne do návrhu na zmenu územného plánu zóny Tehelná. Inovatívny pohľad na funkčné využitie ri…

Občania Slovenskej republiky si v roku 2024 budú voliť novú hlavu štátu. Pripravili sme odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa nadchádzajúcich volieb.

Kedy sa …

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Občania Slovenskej republiky si v roku 2024 budú voliť novú hlavu štátu. Pripravili sme odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa nadchádzajúcich volieb. Kedy sa …

Vážení občania,  od 12.01.2024 je lanová dráha Železná studnička – Kamzík opäť v prevádzke podľa bežných prevádzkových hodín.
 

Prevádzková doba

Štvrtok - Nedeľ…

Lanová dráha Železná studnička – Kamzík je opäť v prevádzke

Vážení občania,  od 12.01.2024 je lanová dráha Železná studnička – Kamzík opäť v prevádzke podľa bežných prevádzkových hodín.   Prevádzková doba Štvrtok - Nedeľ…

Pozývame vás na tradičné podujatie organizované mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto v spolupráci so školou korčuľovania Jumping Joe. Karneval na ľade sa uskutoční …

Novomestské deti poteší tradičný Karneval na ľade

Pozývame vás na tradičné podujatie organizované mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto v spolupráci so školou korčuľovania Jumping Joe. Karneval na ľade sa uskutoční …

Mesačné výkazy za ubytovanie odídencov z Ukrajiny predkladá vlastník nehnuteľnosti

prvých 5 pracovných dní po skončení mesiaca

za január 2024                 od …

Príspevky na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny

Mesačné výkazy za ubytovanie odídencov z Ukrajiny predkladá vlastník nehnuteľnosti prvých 5 pracovných dní po skončení mesiaca za január 2024                 od …

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

V zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funk…

Riaditeľ/Riaditeľka Knižnice Bratislava-Nové Mesto

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  V zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funk…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »Vytvorené: 28.12.2009 18:32, webman
Hore
Hore
Hore