Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Odhŕňanie snehu, zimná údržba

Čo vybavíte

Nahlásenie problému so zasneženými cestami III. a IV. kategórie, chodníkmi či verejnými priestranstvami, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Zjazdnosť komunikácií v mestskej časti zabezpečuje EKO-podnik VPS. Podľa platných predpisov je komunikácia zjazdná, ak je vykonaná úprava aspoň jedného jazdného pruhu o šírke minimálne 3 metre v jednom smere.
 
Zjazdnosť komunikácií sa zabezpečuje: 
  • odhŕňaním snehu k okraju komunikácií
  • odvozom snehu z miest v prípade potreby
  • vhodným posypovým materiálom v prípade poľadovice 
Schodnosť chodníkov, schodov, lávok a verejných priestranstiev sa zabezpečuje: 
  • odhŕňaním snehu k okraju komunikácií
  • odvozom snehu z miest v prípade potreby
  • použitím vhodného posypového materiálu v prípade poľadovice
Kedy vybavíte

Dispečing zimnej údržby funguje v nepretržitej službe.

U koho vybavíte

DISPEČER - nepretržitá služba
telefón: 0911 455 077
vrátnica dispečingu: 02/44 25 01 89
e-mail: ekodoprava@ekovps.sk
 


Posledná aktualizácia: 26.06.2023 14:20
Hore
Hore
Hore