Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Popis a poloha

mapaMestská časť Bratislava-Nové Mesto zaberá severovýchodnú časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava.

Jej územie tvorí na severe a severozápade horský masív Malých Karpát a na severovýchode a juhu nížinné územie Podunajskej roviny, ležiace medzi úpätím pohoria a bývalým ramenom Dunaja.

Má rozlohu 37,5 km² (37 481 484 m²). Leží na 48,167402 ° severnej zemepisnej šírky a 17,138157 ° východnej zemepisnej dĺžky.

Mestská časť má 43 600 obyvateľov (k 1. 2. 2015), v roku 1991 mala 40 125 obyvateľov, v katastrálnom území Nové Mesto bývalo 31 712 obyvateľov.

Katastrálne územia

Územie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (MČ BNM) sa skladá z dvoch katastrálnych území:

  • Nové Mesto – s výmerou 984,6 ha
  • Vinohrady – s výmerou 2 763,6 ha.

Katastrálne územie sa člení na menšie územné celky v nasledovnom poradí: mestská štvrť, urbanistický obvod a mestský blok.

Mestské štvrte

Mestské štvrte v MČ BNM sú:

  • v k. ú. Nové Mesto:

Nové Mesto-západ, Pasienky, Zátišie, Račianska ulica-sever, Istrochem, Jurajov dvor, Stará Vajnorská cesta

  • v k. ú. Vinohrady:

Koliba, Kramáre, Nad Bielym Krížom, Lesopark.

Časti

Mestská časť Nové Mesto má tieto neoficiálne časti: Ahoj, Jurajov dvor, Koliba, Kramáre, Mierová kolónia, Pasienky/Kuchajda.Vytvorené: 10.01.2012 09:31, Solutions Aglo
Hore
Hore
Hore