Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy

Vedúci oddelenia územného plánovania, životného prostredia a dopravy

Ing. Anton Gábor

kancelária č. 207/2. poschodie
telefón: 02/49 253 811
e-mail: anton.gabor@banm.sk

Bronislava  Falušiová - asistentka
kancelária č. 518/5. poschodie

Daša Adámková Hyžová - asistentka
kancelária č. 518/5. poschodie
telefón: 02/49 253 182
e-mail: dasa.adamkova@banm.sk

 

Referát územného plánovania

Územné plány zón
 
Ako vybaviť:
Územnoplánovacia informácia
Vyjadrenie / územnoplánovacia informácia pre účely Okresného úradu Bratislava - Pozemkový a lesný odbor
 


Referát životného prostredia

Informácie a oznamy
 
Ako vybaviť:
Výrub drevín
Vodné stavby

 

Referát dopravy

 
Ako vybaviť:
Parkovacie miesto
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky)
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
Žiadosť o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na susedné nehnuteľnosti
Ohlasovanie závad
 

 

 

  


Vytvorené: 14.01.2010 13:00,
Hore
Hore
Hore