Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Postupy mestskej časti v prípade zvýšeného výskytu diviakov v intraviláne

diviaky-lesV súvislosti s problematickou situáciou s premnoženými diviakmi na Kramároch a Kolibe, mestská časť Bratislava-Nové Mesto podniká príslušné kroky a podnety obyvateľov postupuje príslušným orgánom.  

Keďže miestny úrad nemá zákonné kompetencie zabezpečovať odlov diviakov, podnety postupujeme na Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Bratislave, ktorý povoľuje lov zveri na nepoľovných plochách. Zároveň podnety zasielame príslušnému poľovnému revíru, teda najčastejšie Mestským lesom BA, a na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Informácie o pohybe diviakov v intraviláne sú pre Mestské lesy užitočné. Zaznamenávajú si ich do mapy výskytu, čo im následne pomáha prijímať ďalšie rozhodnutia o forme a miestach ich odlovu.

Podnet môžete zaslať aj priamo Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR na sekretariat-UR@svps.sk  
 

Prečo diviaky schádzajú do intravilánu?

Kľúčovým problémom premnoženia diviakov v Bratislave je chýbajúci prirodzený predátor, čiže vlk, a tiež množstvo zanedbaných a opustených pozemkov a záhrad na hranici mesta s lesom. Práve tu sa cez deň diviaky zdržiavajú, majú tu úkryt, pokoj a množstvo potravy z ovocných stromov. V noci potom schádzajú na sídlisko, kam ich láka pach odpadkov. 

Apelujeme preto na vlastníkov, aby celoročne udržiavali zeleň na svojich pozemkoch. Pravidelným kosením a čistením týchto miest zabránime tomu, že sa diviaky na týchto miestach budú zdržiavať. Zároveň žiadame obyvateľov, aby nenechávali zvyšky potravy v okolí odpadkových košov, čo môže diviaky lákať.

Ako sa správať pri stretnutí s diviakom?

V prípade, že dôjde k stretnutiu s diviakom, je dôležité nepribližovať sa a dať o sebe vedieť. Diviak je plaché zviera a utečie. Ak máte so sebou psíka, je potrebné držať ho na vôdzke.  

Zdroj informácií: Mestské lesy Bratislava a Referát životného prostredia Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
Zdroj obrázka: vladimircech/FreepikPosledná aktualizácia: 25.01.2024 11:40
Hore
Hore
Hore