Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Územné plánovanie

Územné plánovanie

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy

Platí pre celé územie hl. mesta Bratislavy. Ustanovuje, pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územné plány zón. Je podkladom pre usmerňovanie investičnej činnosti a pre územné rozhodovanie. Je zverejnený na stránke hlavného mesta SR Bratislavy.


Územné plány zón

Schválené:
Online aplikácia schválené územné plány
Územný plán zóny Tehelná 
Územný plán zóny Podhorský pás 
Územný plán zóny Koliba - Stráže 
Územný plán zóny Kamenné sady 
Územný plán zóny Horný Kramer
Územný plán zóny Nobelova
Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre 

Obstarávané:
Online aplikácia obstarávané územné plány
Územný plán zóny Horná Mlynská dolina 
Územný plán zóny Zátišie – Hattalova
Územný plán zóny Vlárska 
Územný plán zóny Na Revíne 
Územný plán zóny Krahulčia 2020
Územný plán zóny Horný Kramer 2020
Územný plán zóny Koliba Stráže 2020
Územný plán zóny Podhorský pás - Koziarka
Územný plán zóny Podhorský pás - Veľký Varan/Slanec
Územný plán zóny Kamenné sady 2021
Územný plán zóny Podhorský pás - Vtáčnik/Briežky
Územný plán zóny Podhorský pás - Pod Strážami
 

Urbanistické štúdie

 

Pripomienkovanie územného plánu

Pripomienkovanie môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Pripomienkovanie územného plánu (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty)
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 


Posledná aktualizácia: 31.10.2023 09:45
Hore
Hore
Hore