Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Územné plánovanie

Územné plánovanie

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy

Platí pre celé územie hl. mesta Bratislavy. Ustanovuje, pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územné plány zón. Je podkladom pre usmerňovanie investičnej činnosti a pre územné rozhodovanie. Je zverejnený na stránke hlavného mesta SR Bratislavy.


Územné plány zón

Schválené:
Územný plán zóny Tehelná 
Územný plán zóny Podhorský pás 
Územný plán zóny Koliba - Stráže 
Územný plán zóny Kamenné sady 
Územný plán zóny Horný Kramer

Obstarávané:
Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre 
Územný plán zóny Horná Mlynská dolina 
Územný plán zóny Nobelova 
Územný plán zóny Zátišie – Hattalova
Územný plán zóny Vlárska 
Územný plán zóny Na Revíne 
Územný plán zóny Krahulčia
Územný plán zóny Ľudová štvrť 
Územný plán zóny Biely kríž 
Územný plán zóny Mierová kolónia


Urbanistické štúdie

Súťaž - Revitalizácia lokality "Snežienka"


Vymedzenie zón
Grafická mapka vymedzenia zón v plnom rozlíšení na stiahnutie.

Pripomienkovanie územného plánu

Pripomienkovanie môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Pripomienkovanie územného plánu (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty)
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 


Vytvorené: 03.04.2014 13:42, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore