Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Dom kultúry Kramáre


Stromová 18, Bratislava tel: +421 2 547 711 48
email: recepcia.stromova@kbnm.sk
www: https://dkkramare.sk/

Stredisko kultúry riadi aj Dom kultúry Kramáre, ktorý v roku 2002 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a stal sa z neho moderný stánok kultúry. V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a klub dôchodcov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti kultúrneho vyžitia. Pre detského diváka tu organizujeme divadelné predstavenia, súťaže, karnevaly, výchovné koncerty, zvykoslovné pásma.
Deti i rodičia majú možnosť navštevovať záujmové krúžky jazykové, tanečné, hudobné, výtvarné a pod.

Pre dospelých návštevníkov organizujeme koncerty operetných umelcov, populárnej hudby, divadlo jedného herca. Vystriedalo sa tu už mnoho umelcov, napríklad speváci manželia Benkovci, Zdeno Sychra, Marcela Laiferová, Jozef Benedik, Ivan Ožvat, Peter Stašák. Najznámejším podujatím a na Slovensku ojedinelým, je Poetický večer pri sviečkach, ktorý pripravuje a uvádza vynikajúci herec, recitátor aj režisér Juraj  Sarvaš.
Hore
Hore
Hore