Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto


Vajnorská 21
Bratislava
tel: 02/44 373 760
fax: 02/44 372 704
email: info@skvajnorska.sk
www: www.skvajnorska.sk

P1243465 copyStredisko kultúry Bratislava Nové Mesto je viacúčelovým zariadením, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Poslaním strediska je vyvíjať všestrannú kultúrnu a osvetovú činnosť v súlade s tradíciami.

Stredisko kultúry podporuje rozvoj umeleckej tvorby, napomáha realizovať záujmové kultúrne aktivity jednotlivých sociálnych, vzdelanostných i vekových vrstiev obyvateľov z radov mládeže, ale aj občanov stredného a dôchodkového veku.

Dôležité kontakty

Oddelenie programu a vzdelávania
telefón: 02/44 373 771
fax: 02/44 372 704
e-mail: info@skvajnorska.sk
 
Prenájom priestorov, propagácia
telefón: 02/44 372 620
fax: 02/44 372 704
e-mail: info@skvajnorska.sk
 
Oddelenie výroby propagácie a reklamy
telefón: 02/44 372 512
fax: 02/44 372 704
e-mail: reklama@skvajnorska.sk
Hore
Hore
Hore