Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto


Vajnorská 21
Bratislava
tel: 02/44 373 760
fax: 02/44 372 704
email: info@skvajnorska.sk
www: www.skvajnorska.sk

Vajnorska  webPoverená riaditeľka:
Mgr. Mária Priečinská (profesijný životopis)
telefón: 02/44 373 760
e-mail: kultura@skvajnorska.sk


Základné úlohy
 

Stredisko kultúry Bratislava Nové Mesto je viacúčelovým zariadením, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Poslaním strediska je vyvíjať všestrannú kultúrnu a osvetovú činnosť v súlade s tradíciami. Stredisko kultúry podporuje rozvoj umeleckej tvorby, napomáha realizovať záujmové kultúrne aktivity jednotlivých sociálnych, vzdelanostných i vekových vrstiev obyvateľov z radov mládeže, ale aj občanov stredného a dôchodkového veku.

Stredisko kultúry riadi aj Dom kultúry Kramáre, ktorý v roku 2002 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a stal sa z neho moderný stánok kultúry. V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a klub dôchodcov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti kultúrneho vyžitia. Pre detského diváka tu organizujeme divadelné predstavenia, súťaže, karnevaly, výchovné koncerty, zvykoslovné pásma.
Deti i rodičia majú možnosť navštevovať záujmové krúžky jazykové, tanečné, hudobné, výtvarné a pod.

Pre dospelých návštevníkov organizujeme koncerty operetných umelcov, populárnej hudby, divadlo jedného herca. Vystriedalo sa tu už mnoho umelcov, napríklad speváci manželia Benkovci, Zdeno Sychra, Marcela Laiferová, Jozef Benedik, Ivan Ožvat, Peter Stašák. Najznámejším podujatím a na Slovensku ojedinelým, je Poetický večer pri sviečkach, ktorý pripravuje a uvádza vynikajúci herec, recitátor aj režisér Juraj  Sarvaš.

 

Ďalšie dôležité kontakty
 

Oddelenie programu a vzdelávania
telefón: 02/44 373 771
fax: 02/44 372 704
e-mail: info@skvajnorska.sk
 
Prenájom priestorov, propagácia
telefón: 02/44 372 620
fax: 02/44 372 704
e-mail: info@skvajnorska.sk
 
Oddelenie výroby propagácie a reklamy
telefón: 02/44 372 512
fax: 02/44 372 704
e-mail: reklama@skvajnorska.sk