Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore
Hore
Nové Mesto spúšťa regulované parkovanie. Rezidenti budú zvýhodnení, registrovať sa môžu od 1. decembra aj online
30.11.2020

Nové Mesto spúšťa regulované parkovanie. Rezidenti budú zvýhodnení, registrovať sa môžu od 1. decembra aj online

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto spúšťa regulované parkovani…
Miestny úrad je počas pandémie otvorený pre verejnosť v obmedzenom režime
04.11.2020

Miestny úrad je počas pandémie otvorený pre verejnosť v obmedzenom režime

Vážení občania, v súvislosti s aktuálnymi protipandemickými op…
Máte negatívny výsledok testu? Oddnes pre vás prestáva platiť zákaz vychádzania
02.11.2020

Máte negatívny výsledok testu? Oddnes pre vás prestáva platiť zákaz vychádzania

NEGATÍVNI Pre všetkým, ktorí sa zúčastnili víkendového testov…
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto od decembra 2020 zavádza pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v rezidenčnej zóne. Novomešťan…

V utorok 1. decembra maľujeme parkovacie čiary na Jiskrovej ulici

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto od decembra 2020 zavádza pilotný parkovací systém, ktorý bude preferovať obyvateľov s trvalým pobytom v rezidenčnej zóne. Novomešťan…

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad pri rodinných domoch bude pokračovať do 11. decembra 2020

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  v spolupráci so spoločnosťou OLO a.s. mimoriadne zabezpečí ešte jeden odvoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záh…

Od 13. decembra sa menia názvy viacerých zastávok MHD – vrátane našej mestskej časti. Nové pomenovania budú kratšie, jednoduchšie a zrozumiteľné aj turistom, podľa Dop…

Kuchajda, Slovany, Klientske centrum. Od 13.decembra sa v Novom Meste menia názvy niektorých zastávok MHD

Od 13. decembra sa menia názvy viacerých zastávok MHD – vrátane našej mestskej časti. Nové pomenovania budú kratšie, jednoduchšie a zrozumiteľné aj turistom, podľa Dop…

Oficiálny mapový informačný systém mestskej časti Bratislava - Nové Mesto je bohatší o ďalšie informácie. Mapa zobrazuje lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, nemoc…

Mapový portál bohatší o mapu zdravotných a sociálnych zariadení

Oficiálny mapový informačný systém mestskej časti Bratislava - Nové Mesto je bohatší o ďalšie informácie. Mapa zobrazuje lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok, nemoc…

Dôležitý oznam! Z dôvodu odstraňovania havárie na horúcovodnom napájači na Vajnorskej ulici a prerušenia dodávky tepla, ktorá sa týka aj Junáckej ulice, bude dnes Mies…

Havária na Vajnorskej prerušila na viacerých uliciach dodávku tepla. Miestny úrad dnes funguje len do 12.00h

Dôležitý oznam! Z dôvodu odstraňovania havárie na horúcovodnom napájači na Vajnorskej ulici a prerušenia dodávky tepla, ktorá sa týka aj Junáckej ulice, bude dnes Mies…

OZNÁMENIE  VEREJNEJ PREZENTÁCIE procesu obstarávania územnoplánovacieho podkladu  

Urbanistickej štúdie zóny areálu Palma

zvolanej na základe Uznesenia Miestneho…

Oznámenie verejnej prezentácie procesu obstarávania územnoplánovacieho podkladu Urbanistickej štúdie zóny areálu Palma

OZNÁMENIE  VEREJNEJ PREZENTÁCIE procesu obstarávania územnoplánovacieho podkladu   Urbanistickej štúdie zóny areálu Palma zvolanej na základe Uznesenia Miestneho…

Prípravy na spustenie rezidenčného parkovania v bratislavskom Novom Meste sú vo finále. Už v pondelok a v stredu budúci týždeň prebehne skúšobná prevádzka registračnéh…

Prípravy na rezidenčné parkovanie sú vo finále. V pondelok a v stredu prebehne skúška registračného systému

Prípravy na spustenie rezidenčného parkovania v bratislavskom Novom Meste sú vo finále. Už v pondelok a v stredu budúci týždeň prebehne skúšobná prevádzka registračnéh…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície S…

Nové Mesto hľadá asistentov pre sčítanie obyvateľov 2021

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície S…

Hore
Hore