Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore
Hore
Veľké finále Novomestského VIVO! behu je tu. Už túto nedeľu 2. októbra na Kuchajde aj s vystúpením Mira Jaroša!
27.09.2022

Veľké finále Novomestského VIVO! behu je tu. Už túto nedeľu 2. októbra na Kuchajde aj s vystúpením Mira Jaroša!

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto a VIVO! Bratislava vás pozý…
Do 31. októbra môžete podať podnety a pripomienky k platnému Územnému plánu zóny Tehelná
26.09.2022

Do 31. októbra môžete podať podnety a pripomienky k platnému Územnému plánu zóny Tehelná

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako orgán územného plánovan…
Viac ako 5-tisíc obyvateľov podpísalo do dnešného dňa petíciu za záchranu Polikliniky Tehelná v Bratislave. Vedenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ju dnes doručí…

Petíciu za záchranu Polikliniky Tehelná podpísalo vyše 5-tisíc ľudí

Viac ako 5-tisíc obyvateľov podpísalo do dnešného dňa petíciu za záchranu Polikliniky Tehelná v Bratislave. Vedenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ju dnes doručí…

V Bratislave triedi kuchynský bioodpad už viac ako 100 000 domácností. Koncom roka bude do zberu tohto druhu odpadu zapojené celé hlavné mesto

Hlavné mesto a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) zapojili do zberu kuchynského bioodpadu už väčšinu mestských častí Bratislavy. Od októbra 2021 sa Brati…

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto oznamuje, že v stredu 5. októbra 2022 bude podateľňa Miestneho úradu na Junáckej ul. č. 1 od 14.00 h mimo prevádzky z dôvodu účast…

Podateľňa miestneho úradu bude v stredu 5. októbra otvorená iba do 14-tej hodiny

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto oznamuje, že v stredu 5. októbra 2022 bude podateľňa Miestneho úradu na Junáckej ul. č. 1 od 14.00 h mimo prevádzky z dôvodu účast…

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto oznamuje, že  v piatok  30. septembra 2022 bude pokladňa Miestneho úradu na Junáckej ul. č. 1 z technických príčin mimo prevádzky.…

V piatok 30. septembra bude pokladňa miestneho úradu mimo prevádzky

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto oznamuje, že  v piatok  30. septembra 2022 bude pokladňa Miestneho úradu na Junáckej ul. č. 1 z technických príčin mimo prevádzky.…

V utorok 27. septembra od 9.00 hod. zasadá Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto.
Rokovanie môžete sledovať online: https://www.zastupitelstvo.s…

V utorok 27. septembra zasadá novomestské zastupiteľstvo, môžete ho sledovať online

V utorok 27. septembra od 9.00 hod. zasadá Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto. Rokovanie môžete sledovať online: https://www.zastupitelstvo.s…

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude v termíne od 1. októbra do 30. novembra 2…

Od 1. októbra do 30. novembra 2022 bude jesenná deratizácia škodcov

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto oznamuje, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava bude v termíne od 1. októbra do 30. novembra 2…

Vláda v stredu 21. septembra 2022  schválila  novelu nariadenia č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie na základe zákona o azyle,
Novelizovaný predpi…

Zvýšenie príspevku za ubytovanie odídencov podľa zákona o azyle sa bude poskytovať do februára 2023

Vláda v stredu 21. septembra 2022  schválila  novelu nariadenia č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie na základe zákona o azyle, Novelizovaný predpi…

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zák…

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ ZŠ S MŠ Odborárska 2

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zák…

Hore
Hore