Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Pamätihodnosti

Hoci o tom nie každý vie, mestská časť Bratislava – Nové Mesto je mimoriadne bohatá na pamätihodnosti, ktoré dokumentujú históriu jej územia. Najstaršia zachovaná pamiatka je datovaná dokonca úplne presne: dátum 1. september 1600 je na tzv. Písanom kameni. Najväčšiu časť pamiatkového fondu Nového Mesta tvoria architektonické stavby.

Kliknutím na ikonu na mape sa vám zobrazí jej názov a odkaz na stránku s detailnými informáciami o danom zariadení.

Bývalý mlyn Klepáč
Obytný blok Družstevná a Vajnorská
Pavlačový dom Kalinčiakova
Televízna veža na Kamzíku
Obytné domy Mestská a Vajnorská
Biely kríž
Obytná štvrť Mierová kolónia
Obytné pavlačové domy Osadná Mestská, Kutuzovova, Tehelná
Študentský internát Mladá garda
Bývalá továreň Stollwerck
Železničná stanica Dynamitka
Ľudová štvrť
Sídlisko Biely Kríž
Športová hala Pasienky
Kúpalisko Tehelné Pole
Družstevné obytné domy legionárov
Obytné domy z roku 1924
Písaný kameň
Drevený kríž
Prícestný stĺp Panny Márie
Bývalé vyústenie Železnej studničky
Sedačková lanovka Kamzík
Súbor objektov Domu odborov a kultúrneho zariadenia Istropolis
Štvrť Emyháza
Berchtoldov palác
Konská železnica


Vytvorené: 10.01.2012 19:56, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore