Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ohlásenie pobytu

Oznam pre žiadateľov o vydanie potvrdenie o žití a rodinných pomeroch za účelom vyplácania dôhodku zo zahraničia

Trvalý pobyt
Prechodný pobyt

Prihlásenie sa na trvalý pobyt v obci

Žiadosť môžete podať:

  • elektronicky prostredníctvom služby Prihlásenie sa na trvalý pobyt v obci a služieb Centrálnej ohlasovne. Pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty. Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať.
  • osobne v ohlasovni Miestneho úradu MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32


Posledná aktualizácia: 30.10.2023 06:52
Hore
Hore
Hore