Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Ohlásenie pobytu

Oznam pre žiadateľov o vydanie potvrdenie o žití a rodinných pomeroch za účelom vyplácania dôhodku zo zahraničia

Trvalý pobyt
Prechodný pobyt

Prihlásenie sa na trvalý pobyt v obci

Žiadosť môžete podať:Vytvorené: 11.01.2012 09:58, Borčin Ján