Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Ohlásenie pobytu

Oznam pre žiadateľov o vydanie potvrdenie o žití a rodinných pomeroch za účelom vyplácania dôhodku zo zahraničia

Trvalý pobyt
Prechodný pobyt


Vytvorené: 11.01.2012 09:58, Borčin Ján