Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Štátny fond rozvoja bývania


Štátny fond rozvoja bývania a agenda zimnej údržby

Ing. Alena Nagyová
kancelária č. 714/7. poschodie
tel: 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
  • zabezpečuje agendu dotýkajúcu sa podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
  • preberá, kontroluje a odosiela žiadosti o úvery a nenávratné príspevky,
  • poskytuje informácie o podpore zo ŠFRB,
  • spracováva podklady pre vypracovanie operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy.
Bližšie informácie o získaní podpory zo ŠFRB je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto.

Užitočné odkazy na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania:

Poskytovanie podpory - ŠFRB
Informácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory

Ako vybaviť:
Žiadosť o podporu zo ŠFRB


Vytvorené: 01.02.2010 10:58,
Hore
Hore
Hore