Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Rybársky lístok

Čo vybavíte

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka. Mestská časť Bratislava–Nové Mesto vydáva rybárske lístky v súlade so: Rybársky lístok  je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Žiadosť môžete podať

  • osobne na miestnom úrade
  • elektronicky cez elektronickú službu Vydávanie rybárskeho lístku (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty)
  • elektronickou formou na e-mailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Čo potrebujete
  • občiansky preukaz
  • potvrdenie o uhradení správneho poplatku
Poplatky (v eurách)*:
Trojročný rybársky lístok 17,00
Ročný rybársky lístok 7,00
Mesačný rybársky lístok 3,00
Týždenný rybársky lístok 1,50

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu a sú oslobodené od poplatku

*Správne   poplatky   sa   vyberajú   v  hotovosti,   prevodom  z účtu,   alebo poštovým  poukazom  v zmysle zákona o správnych poplatkoch a sú príjmom mestskej časti.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Patrícia Turečková 
klientské centrum/prízemie
telefón: 02/49 253 111
e-mail: patricia.tureckova@banm.skpodatelna@banm.sk
 


Vytvorené: 24.01.2012 13:37, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore