Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Žiadosť o podporu zo ŠFRB

Čo vybavíte

Podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania možno poskytnúť na:
  • obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
  • výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne, alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb,
  • kúpu bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome a v rodinnom dome,
  • obnovu bytovej budovy- obnova bytového domu a rodinného domu
  • výstavbu nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
  • obnovu zariadenia sociálnych služieb,
  • zatepľovanie bytovej budovy,
  • obstaranie technickej vybavenosti k nájomným bytom (kúpa, výstavba),
  • kúpa pozemku k nájomným bytom
  • kúpa bytu, výstavba bytu, stavebná úprava bytu (manželia do 35 rokov, ktorí uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti)
Žiadateľ o podporu podá prostredníctvom obce (ktorá je sídlom okresu príslušného podľa miesta stavby) vyplnenú žiadosť. Obec do 10 pracovných dní overí úplnosť náležitosti žiadosti a zašle ju fondu. Do 110 dní od doručenia obcou rozhodne štátny fond o poskytnutí podpory. Ak žiadosti vyhovie, zašle žiadateľovi návrh zmluvy. Ak jej nevyhovie, oznámi to žiadateľovi do 30 dní od rozhodnutia.
Bližšie informácie o získaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto.

U koho vybavíte

Ing. Alena Nagyová
kancelária č. 714/7. poschodie
telefón: : 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
           alena.nagyova@banm.sk

 


Vytvorené: 11.01.2012 10:46, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore